LEDIGA UPPDRAG

NOMINERINGARNA FÖR 2024 ÄR ÖPPNA!

Göteborgs Förenade Studentkårer

Vill du driva studentpolitiska frågor på heltid? Sök till Göteborgs Förenade Studentkårers presidium! Organisationen består av en ordförande och en vice ordförande som i olika forum verkar för att förbättra förutsättningarna för studenterna i Göteborg...

Göteborgs studenters företagsgrupp AB & Fysiken Friskvård i Göteborg AB

Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) är en koncern med två dotterbolag: Fysiken Friskvård i Göteborg AB och Akademihälsan i Göteborg AB. Koncernen ägs av Göteborgs Förenade Studentkårer, Chalmers Studentkår Företagsgrupp AB, Göta Studentkår och Sahlgrenska Akademins Studentkår. Koncernen bedriver friskvård och motionsverksamhet via sina tre motionsanläggningar...

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS)

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i stiftelsen till 506 Mkr...

Stängda ansökningar

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i Västsverige. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i stiftelsen till 266 Mkr. Stiftelsen främjar sitt ändamål genom tre verksamhetsområden: folkutbildning, uppdragsutbildning och skolor...

Rotary Distrikt 2360:s internationella stipendiefond (RISH)

Rotary Distrikt 2360:s internationella stipendiefond (RISH) är en stipendiefond med ändamål att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg. RISH består av en styrelse, med ordförande, 4 ordinarie och 2 ersättare, som utser stipendiater...