LEDIGA UPPDRAG

NOMINERINGARNA FÖR 2023 ÄR STÄNGD!

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i Västsverige. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i stiftelsen till 266 Mkr. Stiftelsen främjar sitt ändamål genom tre verksamhetsområden: folkutbildning, uppdragsutbildning och skolor...

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS)

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i stiftelsen till 506 Mkr...

Rotary Distrikt 2360:s internationella stipendiefond (RISH)

Rotary Distrikt 2360:s internationella stipendiefond (RISH) är en stipendiefond med ändamål att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg. RISH består av en styrelse, med ordförande, 4 ordinarie och 2 ersättare, som utser stipendiater...