NOMINERING TILL STIFTELSEN GÖTEBORGS STUDENTBOSTÄDER (SGS)

GFS söker studentrepresentanter till Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Stiftelsens verksamhet drivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med andra bostadsföretag med den skillnaden att stiftelsen inte primärt är vinstdrivande. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i stiftelsen till 506 Mkr.

 

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar även som i av andra ägda fastigheter förvärva eller hyra bostäder med tillhörande utrymmen. Stiftelsen har dessutom till föremål för sin verksamhet att idka annan med studentbostadsförsörjningen sammanhängande verksamhet och övrig rumsuthyrning.

 

För mer information om SGS verksamhet se www.sgs.se.

Tillgängliga poster till Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Uppdrag som förtroendevald revisor eller revisorssuppleant

Uppdragsbeskrivning

Som förtroendevald revisor/revisorssuppleant är huvudsyftet är att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering i enlighet med gällande lagar och standarder. Uppgifterna inkluderar en granskning av ekonomisk dokumentation, säkerställa att stiftelsen följer sina stadgar och gå igenom årsredovisningen. Utöver detta deltar du på två till tre möten under februari och mars.

 

Revisionen utförs tillsammans med en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant utsedda av Göteborgs Stad Kommunfullmäktige.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Du behöver ha pågående eller avslutade studier inom ekonomi, företagsekonomi eller relaterade områden samt goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har tidigare ideella eller professionella åtagande inom bokföring eller ekonomisk hantering.

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i någon av Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är söndagen den 21 april klockan 23:59. Nomineringar skickas till vice@gfs.se. Bifoga följande i din nominering:

  • Namn och kontaktuppgifter (mejl och telefon) till den nominerade.
  • Kort motivering om du nominerar någon annan. Om du nominerar dig själv, bifoga CV, en halvsida personlig presentation och gärna 1–2 relevanta referenser
  • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar och blir nominerad.

Göteborgs Förenade Studentkårer kommer att återkoppla till samtliga nominerade och hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp.

 

Kontakt

Vid frågor om uppdragen eller beredningen av valet hör av er till vice@gfs.se.

Senast den 21 april 2024 kl. 23:59 vill vi ha din nominering!