STIFTELSEN GÖTEBORGS STUDENTBOSTÄDER

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) stiftades av Göteborgs kommun och Göteborgs Förenade Studentkårer 1951 för att tillgodose bostadsbehovet för studerande vid högre studier i Göteborg. SGS ska, enligt sin vision, vara en ledande aktör i att bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande. Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Förenade Studentkårer ska SGS vara en bidragande orsak till att studenter väljer Göteborg som studieort. 

 

SGS bostäder förmedlas genom ett kösystem, alltså är det bra att registrera dig tidigt för att få lång kötid. SGS förmedlar förutom sina lägenheter även privatrum. Blir du medlem i en av Göteborgs studentkårer får du vid nytecknande 3 extra månader i kötid.

 

För mer information om verksamheten se www.sgs.se.