GSF AB

Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) är en koncern med två dotterbolag: Fysiken Friskvård i Göteborg AB och Akademihälsan i Göteborg AB. Koncernen ägs av Göteborgs Förenade Studentkårer, Chalmers Studentkår Företagsgrupp AB, Göta Studentkår och Sahlgrenska Akademins Studentkår. 

 

Koncernen bedriver friskvård och motionsverksamhet via sina sex motionsanläggningar på Gibraltargatan 39, Kaserntorget 11, Elektrovägen 1, Lindholmspiren 3, Stora Åvägen 1 och Laxfiskevägen 4. Vidare bedriver koncernen hälsovård samt fastighetsförvaltning. Övergripande för alla delar är att den främst syftar till att gagna Göteborgs studenter.

 
Läs mer om Fysiken på www.fysiken.nu.