GBG7000+

Tillsammans för fler studentbostäder

Göteborgs Förenade Studentkårer driver samverkansgruppen GBG7000+  där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026. Vi vill dessutom utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för staden.

Programförklaring

Studentbostadsbristen riskerar att tvinga unga att välja andra studieorter eller annan utbildning än den de önskar. I värsta fall att tvingas de avstå från att studera helt. Göteborg har två starka lärosäten som lockar studenter från hela Sverige och resten av världen. Bristen på boende påverkar stadens och lärosätenas attraktivitet negativt och dessutom riskerar Göteborg att gå miste om den kraft och vitalitet som studenternas närvaro innebär.


Göteborg är Sveriges ledande industristad som tillsammans med andra näringar utvecklas mot ett allt större kunskapsinnehåll – staden utvecklas mot en kunskapsekonomi med ett stort och växande kompetensbehov. För Göteborg är det därför av stor vikt att studenterna kommer hit men också att de stannar kvar efter utbildningsperioden. Ju mer etablerade studenterna är desto större är chansen att de stannar och blir yrkesverksamma i Göteborg efter studierna.


År 2025 kommer det att finnas kring 38 000 helårsstudenter i Göteborg förutsatt den nuvarande utvecklingstakten. Då behövs minst 18 000 studentbostäder för att det ska vara möjligt för en nyantagen student att hitta en bostad och etablera sig. Genom att skapa minst 7000 studentbostäder i Göteborg under perioden 2016-2026 kan problemen motverkas och regionen riskerar inte att hamna efter som kunskapsstad och i den regionala utvecklingen.

GBG7000+ verkar för att...

…minst 7000 nya inflyttningsklara permanenta studentbostäder byggs i Göteborg under perioden 2016-2026.

…utveckla kunskapsstaden Göteborg genom campusnära bostäder och naturliga mötesplatser.

…närliggande kommuner samverkar i frågor som exempelvis byggnation och kollektivtrafik.

…tydliggöra studenternas betydelse för staden och öka kunskapen kring studentbostäder som boendeform.

…utveckla och effektivisera studentbostadsmarknaden i Göteborg.

…utveckla nya sätt att bygga studentbostäder och skapa en mångfald av boendeformer.

…involvera och samverka med alla relevanta aktörer för att nå målsättningen.