ORGANISATIONER

Vi är medstiftare och aktieägare

Göteborgs Förenade Studentkårer är kopplade till ett flertal olika organisationer. Till dessa väljer vi studentrepresentanter som har uppdraget att verka för organisationens bästa utifrån ett studentperspektiv. Klicka in på en organisation nedan för att läsa mer.

RISH

RISH är en stipendiefond med ändamål att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande studenter.

Folkuniversitetet Väst

Folkuniversitetet Väst är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i Västsverige.

SGS

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) bygger och förvaltar studentbostadshus.

GSF AB

Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB är moderbolaget i en koncern som verkar för att främja studenters psykiska och fysiska hälsa.