FOLKUNIVERSITET VÄST

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet (även kallat Folkuniversitetet Väst) är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i Västsverige. Göteborgs Förenade Studentkårer är en av medstiftarna och utser därför studentrepresentanter till dess styrelse. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i stiftelsen till 266 Mkr. Stiftelsen främjar sitt ändamål genom tre verksamhetsområden inom utbildning:

 

  1. Folkbildning utgörs av en omfattande verksamhet i form av studiecirklar och kulturprogram. Stiftelsen erbjuder kurser och föreläsningar riktade mot allmänheten via kursprogram och hemsida. Dessutom har stiftelsen folkbildningsverksamhet i samarbete med föreningar och kulturinstitutioner.
  2. Uppdragsutbildning omfattar ett stort antal utbildningar för Arbetsförmedlingen samt utbildningar för kommuner, till exempel svenska för invandrare (sfi) och kommunal vuxenutbildning. Stiftelsen genomför även viss personalutbildning för företag och organisationer.
  3. Skolor omfattar utbildningsformerna kompletterande utbildningar, konst- och kulturutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Stiftelsen är även huvudman för en gymnasieskola i Trollhättan

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet är även moderstiftelsen för två dotterbolag; Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB och Aventus AB. Under 2022 uppgick nettoomsättningen i koncernen till 294 Mkr.

 

Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB arbetar med att stärka individers och organisationers konkurrenskraft genom utbildning, kompetensutveckling och kompetensförmedling. Detta görs genom de båda verksamhetsområdena arbetsmarknadsuppdrag och personalutbildningsuppdraG.

 

Aventus AB arbetar med att coacha människor i förändring. Affärsområdena är omställning och outplacement, rekrytering och bemanning samt konsultarbete och utbildning rörande organisationsprocesser. Ett fjärde affärsområde är offentligt upphandlad verksamhet inom dessa områden.

 

För mer information om Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet se www.folkuniversitetet.se eller årsberättelsen för 2022.