Här finns kontaktuppgifter till bland annat våra medlemmar, koncernbolag  och våra samarbetspartners.

 

 

Fysiken

www.fysiken.nu

Akademihälsan
www.akademihalsan.se

SGS Studentbostäder
www.sgsstudentbostader.se

Folkuniversitetet i Göteborg
www.folkuniversitetet.se

GBG 7000+
www.gbg7000.se

SUS
Sebastian “Bosse” Boström, Utbildningsansvarig SUS
sus@gfs.se

Kårer i Göteborg
Chalmers studentkår – www.chalmersstudentkar.se
Göta studentkår – www.gotastudentkar.se
Handelshögskolan i Göteborgs studentkår – www.hhgs.se
Konstkåren – www.konstkaren.se
Sahlgrenska akademins studentkår – www.saks.se