Här finns kontaktuppgifter till bland annat våra medlemmar, koncernbolag  och våra samarbetspartners.

Fysiken
www.fysiken.nu

Akademihälsan
www.akademihalsan.se

SGS Studentbostäder
www.sgs.se

Folkuniversitetet i Göteborg
www.folkuniversitetet.se

GBG 7000+
www.gbg7000.se

Kårer i Göteborg
Chalmers studentkår – www.chalmersstudentkar.se
Göta studentkår – www.gotastudentkar.se
Handelshögskolan i Göteborgs studentkår – www.hhgs.se
Konstkåren – www.konstkaren.se
Sahlgrenska akademins studentkår – www.saks.se

Presidiet

GFS har 2 heltidsanställda som driver den vardagliga verksamheten, styrelsemötena och utvecklingen. Du når oss via kontaktinformationen längst ned på hemsidan.