Banner Shadow

Dokument

Kontakt

Bolag och Stiftelser

om oss

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna i Göteborg.

GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer. GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårernas gemensamma intressen. Genom GFS äger medlemskårerna företagen Fysiken och Akademihälsan.

VÅR VISION
”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS
ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.”

Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att:

  • Ha en stabil organisation
  • Vara en tydlig intresseorganisation, med ett starkt varumärke och starka, relevanta kontaktnätverk
  • Göteborgs studenter skall kunna studera utan att behöva oroa sig för sin hälsa eller ekonomiska situation.
  • Göteborgs studenter skall ha tillgång till en bostad med rimlig hyra under hela sin studietid.

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) arbetar även med påverkansarbete som rör Göteborg som studentstad. Huvudfokus är att förbättra studenters förutsättningar i staden Göteborg

Göteborgs Studentkårer