KONTAKT

Presidium

Styrelse

Sofia Börjesson Rintala

Ledamot utsedd av Chalmers Studentkår

so@chalmersstudentkar.se

Ella Olausson

Ledamot utsedd av Göta Studentkår

vice@gota.gu.se

Miriam Ståhlgren

Ledamot utsedd av Konstkåren

ordforande@konstkaren.gu.se

Elin Nordin

Ledamot utsedd av SAKS

kommunikation@saks.gu.se

Stella Donning

Ledamot utsedd av HHGS

vice@hhgs.se

Joel Dahlman Zakrisson

Suppleant utsedd av Chalmers Studentkår

ao@chalmersstudentkar.se

Charlotta Pettersson

Suppleant utsedd av Göta Studentkår

ordf@gota.gu.se

Taslima Syed Bastin

Suppleant utsedd av Konstkåren

viceordforande@konstkaren.gu.se

Adam Järvinen

Suppleant utsedd av SAKS

studiesocialt@saks.gu.se

Hilda Persson

Suppleant utsedd av HHGS

president@hhgs.se

Vill du besöka oss?

Address

Studenternas Hus
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg