PROTOKOLL & STYRDOKUMENT

Åsiktsdokumentet utgör grunden för organisationens arbete och för den argumentation som förs från GFS:s representanter.

Våra stadgar innehåller regler som styr Göteborgs Förenade Studentkårer verksamhet 

 

Här hittar du arbetsordningarna för GFS:s presidium, styrelse och studentrepresentanter.

 

Styrelseprotokoll

2023/2024

2022/2023

Nyfiken på äldre protokoll?

Vänligen kontakta oss på ordforande@gfs.se