OM OSS

4

Samtliga studentkårer i Göteborg är medlemmar i Göteborgs Förenade Studentkårer och sitter i vår styrelse. Göteborgs universitet har fyra studentkårer och Chalmers har en studentkår.

Göteborgs Förenade Studentkårer driver samverkansgruppen GBG7000+  där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026. 

Göteborgs Förenade Studentkårer är kopplade till ett flertal olika organisationer. Till dessa väljer vi studentrepresentanter som har uppdraget att verka för organisationens bästa utifrån ett studentperspektiv.

Aktuella samarbeten

Göteborgs Förenade Studentkårer medverkar i ett flertal olika forum i syfte att förbättra förutsättningarna för studenterna i Göteborg.

Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program syftar till att skapa bästa förutsättningar för företagande. Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang.

 

Studentforum är ett sammanhang där studenter, politiker, högskolerepresentanter och näringslivet möts för att diskutera och förbättra studentlivet och förutsättningarna för studenter i Göteborg.

Sveriges storstadsstudentkårers samarbetsorgans samarbetsorgan (6S)

I 6S träffas Göteborgs Förenade Studentkårer, Lunds Universitets Studentkårer, Uppsala Studentkår och SSCO för att dela med sig av erfarenheter och utmaningar när det kommer till studentpolitik i storstäderna.

Kårrespondenterna är en podd om politik ur ett studentperspektiv av K103 Göteborgs Studentradio, Spionen & Göteborgs Förenade Studentkårer.