NOMINERING TILL GSF AB & FYSIKEN

GFS söker studentrepresentanter till Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) och Fysiken Friskvård i Göteborg AB

Tillgängliga poster till Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) & Fysiken Friskvård i Göteborg AB

Uppdrag som ledamot

GSF AB respektive Fysiken AB har sex styrelsemöten per år. Till sammanträdet kallas såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. Suppleant, som vid sammanträde inte ersätter ordinarie ledamot, har yttrande- och förslagsrätt.

 

Uppdrag för GSF AB:

  • Genomförande av strategiska projekt och fastighetsutveckling.
  • Planering och investeringar i enlighet med tidsplanen.
  • Aktivt deltagande i beslutsprocessen för projekt.

Uppdrag för FYSIKEN:

  • Budgetuppföljning och strategisk planering.
  • Utnyttjande av nya koncept för att möta träningsbehovet.
  • Delaktighet i beslutsprocessen för investeringar.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i någon av Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringar skickas till vice@gfs.se. Bifoga följande i din nominering:

  • Namn och kontaktuppgifter (mejl och telefon) till den nominerade.
  • Kort motivering om du nominerar någon annan. Om du nominerar dig själv, bifoga CV, en halvsida personlig presentation och gärna 1–2 relevanta referenser
  • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar och blir nominerad.

Göteborgs Förenade Studentkårer kommer att återkoppla till samtliga nominerade och hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp.

 

Kontakt

Vid frågor om uppdragen eller beredningen av valet hör av er till vice@gfs.se.

Senast den 21 april 2024 kl. 23:59 vill vi ha din nominering!