NOMINERING TILL GÖTEBORGS FÖRENADE STUDENTKÅRER

Göteborgs Förenade Studentkårer söker revisorer

Göteborgs Förenade Studentkårer representerar Göteborgs 60 000 studenter genom våra medlemskårer. Samtliga studentkårer i Göteborg är anslutna till vår organisation och finns representerade i Göteborgs Förenade Studentkårers styrelse. 

 

Göteborgs Förenade Studentkårer arbetar aktivt med att påverka politiken på kommunal, regional och nationell nivå för att utveckla och göra Göteborg till en bättre studentstad. Studenter ska kunna studera utan att behöva oroa sig för sin hälsa eller ekonomiska situation och ska ha tillgång till bostad med rimlig hyra under hela sin studietid. Därför arbetar Göteborgs Förenade Studentkårer mot tre områden: bostäder, ekonomi och hälsa. 

Tillgängliga poster till Göteborgs Förenade Studentkårer

Uppdrag som förtroendevald revisor eller revisorssuppleant

Uppdragsbeskrivning

Som förtroendevald revisor/revisorssuppleant är huvudsyftet är att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering i enlighet med gällande lagar och standarder. Uppgifterna inkluderar en granskning av ekonomisk dokumentation, säkerställa att stiftelsen följer sina stadgar och gå igenom årsredovisningen. Utöver detta deltar du på två styrelsemöten under hösten.

Uppdraget är inte arvoderat.

 

Om dig

För att bli vald krävs ett medlemskap i en studentkår vid antingen Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Du behöver ha pågående eller avslutade studier inom ekonomi, företagsekonomi eller relaterade områden samt goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du har tidigare ideella eller professionella åtagande inom bokföring eller ekonomisk hantering. 

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i någon av Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringar skickas till valberedning@gfs.se. Bifoga följande i din nominering:

  • Namn och kontaktuppgifter (mejl och telefon) till den nominerade.
  • Kort motivering om du nominerar någon annan. Om du nominerar dig själv, bifoga CV, en halvsida personlig presentation och gärna 1–2 relevanta referenser
  • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar och blir nominerad.

Göteborgs Förenade Studentkårer kommer att återkoppla till samtliga nominerade.

 

Kontakt

Vid frågor om uppdragen eller beredningen av valet hör av er till valberedning@gfs.se

Nomineringen är öppen!