NOMINERING TILL RISH

GFS söker studentrepresentanter till Rotary Distrikt 2360:s internationella stipendiefond (RISH)

Rotary Distrikt 2360:s internationella stipendiefond (RISH) är en stipendiefond med ändamål att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg. RISH stiftades i mitten på 60-talet genom en insamling bland Rotaryklubbar i Västsverige. RISH består av en styrelse, med ordförande, 4 ordinarie och 2 ersättare, som utser stipendiater.

Tillgängliga poster till Rotary Distrikt 2360:s internationella stipendiefond

Uppdrag som ledamot eller suppleant

Styrelsen har två möten per år, varav varje möte varar en timma. Till sammanträdet kallas såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. Suppleant, som vid sammanträde inte ersätter ordinarie ledamot, har yttrande- och förslagsrätt.

 

Inga särskilda förkunskaper krävs.

 

Arvodering utgår ej.

 

Uppdrag som förtroendevald revisor eller revisorssuppleant

Som förtroendevald revisor eller revisorssuppleant bör du ha ett starkt intresse för ekonomiska processer och revision. Det är meriterande om du har en studiebakgrund inom ekonomi, antingen pågående eller avslutade studier inom ekonomi eller relaterade områden. Vidare krävs analytiska färdigheter för att kunna effektivt analysera och tolka finansiell information.

 

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper som skall avslutas den 31 december varje år. Revisorerna skall årligen senast den 31 mars avge revisionsberättelse. Denna, jämte årsredovisningen, överlämnas senast den 30 april till RISH.

 

Revisionen utförs tillsammans med en revisor och revisorssuppleant utsedd av Rotary distrikt 2360.

 

Arvodering utgår ej.

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i någon av Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är söndagen den 29 oktober klockan 23:59. Nomineringar skickas till ordforande@gfs.se. Bifoga följande i din nominering:

  • Namn och kontaktuppgifter (mejl och telefon) till den nominerade.
  • Kort motivering om du nominerar någon annan. Om du nominerar dig själv, bifoga CV, en halvsida personlig presentation och gärna 1–2 relevanta referenser
  • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar och blir nominerad.

Göteborgs Förenade Studentkårer kommer att återkoppla till samtliga nominerade och hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp.

 

Kontakt

Vid frågor om uppdragen eller beredningen av valet hör av er till ordforande@gfs.se eller 076-005 34 14.

Senast den 29 oktober 2023 kl. 23:59 vill vi ha din nominering!