Val till Fysikens och GSF AB Styrelse 2023

Varje år väljer GFS nya representanter till de olika bolagen och stiftelserna vi äger och är medstiftare till. Därför öppnar vi nu ansökningsperioden till att sitta som representant i våra bolag och stiftelser. Styrelseledamot i GSF AB eller Fysiken AB innebär möjligheten att vara med och driva och utveckla studentägda verksamheter i Göteborg. Om GSF AB Göteborgs Studentkårs Företagsgrupp AB är moderbolaget som i dagsläget äger Fysiken AB. GSF har ansvar att äga fysikens lokaler, och här även tidigare drivit Akademihälsan. I styrelsen får man tänka långsiktigt gällande investeringar som gynnar Göteborgs studenter, främst genom fastigheterna som fysiken använder. Om Fysiken AB Fysiken är studenternas gym, och driver idag två olika gym och en klätteranläggning. Att vara med i styrelsen innebär att du får vara med och besluta var Fysiken skall utvecklas, vad som skall prioriteras för studentidrotten och driva på verksamheten. Om uppdraget Styrelseuppdraget har en mandatperiod på 1 år, och innefattar ungeför 6 möten per år. Uppdraget är arvoderat. Just nu söker GFS en (1) ordinarie...
Read More

Hur upplevs studentbostadsstiftelsernas bostadsförmedlingar?

Hur upplever du studentbostadsstiftelsernas bostadsförmedlingar? GFS undersöker just nu hur studentbostadsstiftelsernas bostadsförmedlingar upplevs. Undersökningen riktar sig till dig som studerar, har studerat eller funderar på att studera vid något av lärosätena i Göteborg. Tack för att ni är med och hjälper oss förbättra studentbostadsmarknaden i Göteborg! Länk till undersökning: https://forms.office.com/e/rnbTdd0Un5 ...
Read More

YTTERLIGARE EN SUPPLEANT SÖKES TILL SGS STYRELSE

Göteborgs Förenade Studentkårer har i som egenskap av medstiftare ett antal styrelseplatser i SGS Studentbostäder styrelse. Då ett av våra mandat som suppleant i styrelsen går ut vid årsskiftet öppnar vi nu upp för ansökningar om platsen.  Om SGS  SGS studentbostäder är Göteborgs enskilt största studentbostadsaktör, med över 8000 bostäder i många områden runt staden. SGS både förmedlar, förvaltar och bygger studentbostäder, och alla delar berörs vid styrelsearbetet.    SGS studentbostäder är en stiftelse där GFS är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Nu är det dags för val till suppleant och så nu har du chansen att sitta med och påverka SGS.  Om uppdraget  Uppdraget innebär att man är ålagd att närvara och representera stadens studenter på sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över 1 år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att SGS...
Read More

KANDIDERA TILL STUDENTREPRESENTANT I FOLKUNIVERSITETET VÄSTS STYRELSE

Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse!  Om Folkuniversitet  Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar.  Du kan läsa mer på följande länk:  https://lnkd.in/dC7Z4vfw Om uppdraget    Ansökan gäller två uppdrag: Styrelseledamot och Verksamhetsrevisor.  Styrelseledamot innebär att man blir ålagd att närvara och representera stadens studenter på ca sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över tre (3) år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att Folkuniversitet Väst alltid skall ha studenternas...
Read More

SÖK ROLLEN SOM SUPPLEANT I SGS STUDENTBOSTÄDERS STYRELSE

Göteborgs Förenade Studentkårer har i som egenskap av medstiftare ett antal styrelseplatser i SGS Studentbostäder styrelse. Då ett av våra mandat som suppleant i styrelsen går ut vid årsskiftet öppnar vi nu upp för ansökningar om platsen.  Om SGS  SGS studentbostäder är Göteborgs enskilt största studentbostadsaktör, med över 8000 bostäder i många områden runt staden. SGS både förmedlar, förvaltar och bygger studentbostäder, och alla delar berörs vid styrelsearbetet.    SGS studentbostäder är en stiftelse där GFS är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Nu är det dags för val till suppleant och så nu har du chansen att sitta med och påverka SGS.  Om uppdraget  Uppdraget innebär att man är ålagd att närvara och representera stadens studenter på sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över 1 år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att SGS...
Read More

Studentpolitisk debatt på Studenternas hus inför valet 2022

Varmt välkomna till Göteborgs förenade studentkårers studentpolitiska debatt inför valet 2022. Debatten går av stapeln klockan 16 den 5/9. GFS har bjudit in samtliga åtta riksdagspartier samt Demokraterna och Feministiskt initiativ för att ge er studenter en chans att få höra vad politikerna vill göra för er. Studentpolitik och andra frågor som är nära förknippade med en students vardag, som exempelvis kollektivtrafik kommer att diskuteras. Kom ihåg, ta med er studentlegitimation. Återigen, varmt välkomna! ...
Read More

GFS på Frihamnsdagarna

Den 25-27 augusti anordnas Frihamnsdagarna på Bananpiren. Göteborgs förenade studentkårer kommer under lördagen 27/8 att hålla i två pass.Kl. 11-11.40 Studentfrågor i valetDen 11 september är det kommun-, region- och riksdagsval. En grupp vars politiska intressen ibland hamnar i skymundan är studenterna. Göteborgs förenade studentkårer (GFS) har gjort en sammanställning av vad partierna som är representerade i Göteborgs kommunfullmäktige tycker i olika frågor som är nära kopplade till stadens studenter. De frågor som GFS har valt att sammanställa är högre utbildning, kollektivtrafik, hälsa, ekonomi och bostäder. Under 40 minuter kommer vi att diskutera vad partierna tycker och tänker där du som åskådare kommer också att ha tid att ställa frågor.Kl 16-16.40 Studentbostadskrisen i GöteborgGBG7000+ är en överenskommelse mellan kommunen, byggherrarna och lärosätena att tillgodose stadens studenter med 7000 ny studentbostäder till 2026. I dagsläget är vi inte i närheten av att nå upp till målet. Det är tydligt att låg prioritering hos politikerna och byråkratiska processer hos stadskontoren har bidragit...
Read More

Val till Fysikens och GSF AB Styrelse

Varje år väljer GFS nya representanter till de olika bolagen och stiftelserna vi äger och är medstiftare till. Därför öppnar vi nu ansökningsperioden till att sitta som representant i våra bolag och stiftelser. Styrelseledamot i GSF AB eller Fysiken AB innebär möjligheten att vara med och driva och utveckla studentägda verksamheter i Göteborg. Om GSF AB Göteborgs Studentkårs Företagsgrupp AB är moderbolaget som i dagsläget äger Fysiken AB. GSF har ansvar att äga fysikens lokaler, och här även tidigare drivit Akademihälsan. I styrelsen får man tänka långsiktigt gällande investeringar som gynnar Göteborgs studenter, främst genom fastigheterna som fysiken använder. Om Fysiken AB Fysiken är studenternas gym, och driver idag tre olika gym och en klätteranläggning. Att vara med i styrelsen innebär att du får vara med och besluta var Fysiken skall utvecklas, vad som skall prioriteras för studentidrotten och driva på verksamheten. Om uppdraget Styrelseuppdraget har en mandatperiod på 2 år, och innefattar ungeför 6 möten per år. Uppdraget är arvoderat. Just nu...
Read More

SÖK GFS PRESIDIE

Om Göteborgs Förenade Studentkårer  GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer, Handelhögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS), Sahlgrenska Akademins studentkår (SAKS), Göta studentkår, Konstkåren och Chalmers Studentkår. GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårernas gemensamma intressen, och vi har visionen:  ”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.”  Alltså arbetar vi på GFS med att skapa bättre förutsättningar för studenterna i Göteborg och att utveckla Göteborg som studentstad. Detta görs dels genom påverkansarbete mot och samtal med politiker, men även genom samarbete genom kårerna.   Om uppdraget  I presidiet arbetar Ordförande, Vice Ordförande och andre Vice Ordförande. Tillsammans arbetar de med politisk påverkan för att studenter i Göteborg ska få det bättre. Exakta tillvägagångsätt och strategier har varierat över åren, men kan involvera allt från opinionsbildning via traditionella medier, utredningsarbeten för att driva specifika förslag, till att arrangera panelsamtal med sakkunniga eller politiker.   Utöver påverkansarbetet arbetar presidiet med att skapa en plattform för att...
Read More

Sök Studentrepresentanter i Folkuniversitet Väst styrelse!

Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse!  Om Folkuniversitet Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar. Du kan läsa mer på följande länk: https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/ Om uppdraget   Ansökan gäller tre uppdrag: Styrelseledamot, Styrelsesuppleant och Verksamhetsrevisor. Styrelseledamot innebär att man blir ålagd att närvara och representera stadens studenter på ca sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över tre (3) år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att Folkuniversitet...
Read More