Val till Fysikens och GSF AB Styrelse 2023

Varje år väljer GFS nya representanter till de olika bolagen och stiftelserna vi äger och är medstiftare till. Därför öppnar vi nu ansökningsperioden till att sitta som representant i våra bolag och stiftelser. Styrelseledamot i GSF AB eller Fysiken AB innebär möjligheten att vara med och driva och utveckla studentägda verksamheter i Göteborg. Om GSF AB Göteborgs Studentkårs Företagsgrupp AB är moderbolaget som i dagsläget äger Fysiken AB. GSF har ansvar att äga fysikens lokaler, och här även tidigare drivit Akademihälsan. I styrelsen får man tänka långsiktigt gällande investeringar som gynnar Göteborgs studenter, främst genom fastigheterna som fysiken använder. Om Fysiken AB Fysiken är studenternas gym, och driver idag två olika gym och en klätteranläggning. Att vara med i styrelsen innebär att du får vara med och besluta var Fysiken skall utvecklas, vad som skall prioriteras för studentidrotten och driva på verksamheten. Om uppdraget Styrelseuppdraget har en mandatperiod på 1 år, och innefattar ungeför 6 möten per år. Uppdraget är arvoderat. Just nu söker GFS en (1) ordinarie...
Read More

Hur upplevs studentbostadsstiftelsernas bostadsförmedlingar?

Hur upplever du studentbostadsstiftelsernas bostadsförmedlingar? GFS undersöker just nu hur studentbostadsstiftelsernas bostadsförmedlingar upplevs. Undersökningen riktar sig till dig som studerar, har studerat eller funderar på att studera vid något av lärosätena i Göteborg. Tack för att ni är med och hjälper oss förbättra studentbostadsmarknaden i Göteborg! Länk till undersökning: https://forms.office.com/e/rnbTdd0Un5 ...
Read More

SÖK ROLLEN SOM REVISOR!

Är du student eller studentkårsrepresentant och vill testa att arbeta med revision? Då borde du söka rollen som Göteborgs Förenade Studentkårers revisor! Om uppdraget Göteborgs Förenade Studentkårers revisor ansvarar för att granska Göteborgs Förenade Studentkårers verksamhet så att styrelsen förvaltar organisationen på ett korrekt sätt enligt stadgarna. Som revisor ska du även granska Göteborgs Förenade Studentkårers ekonomiska redovisning från verksamhetsåret, så att den överensstämmer med de lagar och bestämmelser som finns. Utifrån granskning ska Göteborgs Förenade Studentkårers revisor ge styrelsen råd och inspel för att förbättra organisationens arbete under verksamhetsåret. Utöver det ska även revisorn avgöra om avgående styrelse bör ges ansvarsfrihet. Det är av yttersta vikt att revisorn är opartisk och självständig så att en god revision kan genomföras. Revisorn väljs på ett år, men i praktiken kommer uppdraget koncentreras under sensommaren och hösten. Däremot förväntas revisorn finnas tillgänglig som stöd och stadgetolkare till både styrelsen och presidiet under hela året. Om dig Vi letar efter dig som är noggrann, ansvarsfull och som kan...
Read More

SÖK TILL GFS PRESIDIUM!

Är du student och intresserad av studentpolitik? Sök då till Göteborgs Förenade Studentkårers presidium! I uppdraget, som omfattar ett år från och med 1 juli 2023, får du möjligheten att representera samtliga universitetskårer i Göteborg när det kommer till politiska beslut som rör studenter. Du får chansen att lära dig om hur politiken i staden fungerar, allt från ett förslag till ett beslut. Inom uppdraget finns också stora möjligheter att vidga ditt kontaktnätverk. Viktigast av allt är att du, tillsammans med Göteborgskårerna, vill verka för att Göteborg ska bli Sveriges bästa studentstad. Om uppdraget I presidiet arbetar Ordförande och Vice Ordförande. Tillsammans arbetar de med politisk påverkan gentemot kommunalpolitiker och privata företag. Strategierna har varierat genom åren, men har involverat opinionsbildning via traditionella medier, utredningsarbeten för att driva specifika förslag och arrangemang av panelsamtal med sakkunniga eller politiker. Det finns således ett stort utrymme att forma uppdraget i samråd med styrelsen och presidiet. Utöver påverkansarbete arbetar presidiet för att skapa en plattform där kårerna...
Read More

KANDIDERA TILL SUPPLEANT I FOLKUNIVERSITETET VÄSTS STYRELSE

Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse!  Om Folkuniversitet  Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar.  Om uppdraget    Ansökan gäller rollen som suppleant i styrelsen.  Styrelsesuppleant innebär att man är ersättare för de ordinarie ledamöterna, och närvarar på styrelsemötena med yttranderätt. Om en ordinarie ledamot är frånvarande har suppleant rösträtt. Annars är uppdraget som ledamot, men på en mandatperiod av ett (1) år. Uppdraget är arvoderat.  Om dig    För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men absolut inget krav!...
Read More

YTTERLIGARE EN SUPPLEANT SÖKES TILL SGS STYRELSE

Göteborgs Förenade Studentkårer har i som egenskap av medstiftare ett antal styrelseplatser i SGS Studentbostäder styrelse. Då ett av våra mandat som suppleant i styrelsen går ut vid årsskiftet öppnar vi nu upp för ansökningar om platsen.  Om SGS  SGS studentbostäder är Göteborgs enskilt största studentbostadsaktör, med över 8000 bostäder i många områden runt staden. SGS både förmedlar, förvaltar och bygger studentbostäder, och alla delar berörs vid styrelsearbetet.    SGS studentbostäder är en stiftelse där GFS är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Nu är det dags för val till suppleant och så nu har du chansen att sitta med och påverka SGS.  Om uppdraget  Uppdraget innebär att man är ålagd att närvara och representera stadens studenter på sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över 1 år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att SGS...
Read More

KANDIDERA TILL STUDENTREPRESENTANT I FOLKUNIVERSITETET VÄSTS STYRELSE

Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse!  Om Folkuniversitet  Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar.  Du kan läsa mer på följande länk:  https://lnkd.in/dC7Z4vfw Om uppdraget    Ansökan gäller två uppdrag: Styrelseledamot och Verksamhetsrevisor.  Styrelseledamot innebär att man blir ålagd att närvara och representera stadens studenter på ca sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över tre (3) år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att Folkuniversitet Väst alltid skall ha studenternas...
Read More

SÖK ROLLEN SOM SUPPLEANT I SGS STUDENTBOSTÄDERS STYRELSE

Göteborgs Förenade Studentkårer har i som egenskap av medstiftare ett antal styrelseplatser i SGS Studentbostäder styrelse. Då ett av våra mandat som suppleant i styrelsen går ut vid årsskiftet öppnar vi nu upp för ansökningar om platsen.  Om SGS  SGS studentbostäder är Göteborgs enskilt största studentbostadsaktör, med över 8000 bostäder i många områden runt staden. SGS både förmedlar, förvaltar och bygger studentbostäder, och alla delar berörs vid styrelsearbetet.    SGS studentbostäder är en stiftelse där GFS är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Nu är det dags för val till suppleant och så nu har du chansen att sitta med och påverka SGS.  Om uppdraget  Uppdraget innebär att man är ålagd att närvara och representera stadens studenter på sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över 1 år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att SGS...
Read More

Studentpolitisk debatt på Studenternas hus inför valet 2022

Varmt välkomna till Göteborgs förenade studentkårers studentpolitiska debatt inför valet 2022. Debatten går av stapeln klockan 16 den 5/9. GFS har bjudit in samtliga åtta riksdagspartier samt Demokraterna och Feministiskt initiativ för att ge er studenter en chans att få höra vad politikerna vill göra för er. Studentpolitik och andra frågor som är nära förknippade med en students vardag, som exempelvis kollektivtrafik kommer att diskuteras. Kom ihåg, ta med er studentlegitimation. Återigen, varmt välkomna! ...
Read More

GFS på Frihamnsdagarna

Den 25-27 augusti anordnas Frihamnsdagarna på Bananpiren. Göteborgs förenade studentkårer kommer under lördagen 27/8 att hålla i två pass.Kl. 11-11.40 Studentfrågor i valetDen 11 september är det kommun-, region- och riksdagsval. En grupp vars politiska intressen ibland hamnar i skymundan är studenterna. Göteborgs förenade studentkårer (GFS) har gjort en sammanställning av vad partierna som är representerade i Göteborgs kommunfullmäktige tycker i olika frågor som är nära kopplade till stadens studenter. De frågor som GFS har valt att sammanställa är högre utbildning, kollektivtrafik, hälsa, ekonomi och bostäder. Under 40 minuter kommer vi att diskutera vad partierna tycker och tänker där du som åskådare kommer också att ha tid att ställa frågor.Kl 16-16.40 Studentbostadskrisen i GöteborgGBG7000+ är en överenskommelse mellan kommunen, byggherrarna och lärosätena att tillgodose stadens studenter med 7000 ny studentbostäder till 2026. I dagsläget är vi inte i närheten av att nå upp till målet. Det är tydligt att låg prioritering hos politikerna och byråkratiska processer hos stadskontoren har bidragit...
Read More