SÖK ROLLEN SOM REVISOR!

Är du student eller studentkårsrepresentant och vill testa att arbeta med revision? Då borde du söka rollen som Göteborgs Förenade Studentkårers revisor! Om uppdraget Göteborgs Förenade Studentkårers revisor ansvarar för att granska Göteborgs Förenade Studentkårers verksamhet så att styrelsen förvaltar organisationen på ett korrekt sätt enligt stadgarna. Som revisor ska du även granska Göteborgs Förenade Studentkårers ekonomiska redovisning från verksamhetsåret, så att den överensstämmer med de lagar och bestämmelser som finns. Utifrån granskning ska Göteborgs Förenade Studentkårers revisor ge styrelsen råd och inspel för att förbättra organisationens arbete under verksamhetsåret. Utöver det ska även revisorn avgöra om avgående styrelse bör ges ansvarsfrihet. Det är av yttersta vikt att revisorn är opartisk och självständig så att en god revision kan genomföras. Revisorn väljs på ett år, men i praktiken kommer uppdraget koncentreras under sensommaren och hösten. Däremot förväntas revisorn finnas tillgänglig som stöd och stadgetolkare till både styrelsen och presidiet under hela året. Om dig Vi letar efter dig som är noggrann, ansvarsfull och som kan...
Read More

SÖK TILL GFS PRESIDIUM!

Är du student och intresserad av studentpolitik? Sök då till Göteborgs Förenade Studentkårers presidium! I uppdraget, som omfattar ett år från och med 1 juli 2023, får du möjligheten att representera samtliga universitetskårer i Göteborg när det kommer till politiska beslut som rör studenter. Du får chansen att lära dig om hur politiken i staden fungerar, allt från ett förslag till ett beslut. Inom uppdraget finns också stora möjligheter att vidga ditt kontaktnätverk. Viktigast av allt är att du, tillsammans med Göteborgskårerna, vill verka för att Göteborg ska bli Sveriges bästa studentstad. Om uppdraget I presidiet arbetar Ordförande och Vice Ordförande. Tillsammans arbetar de med politisk påverkan gentemot kommunalpolitiker och privata företag. Strategierna har varierat genom åren, men har involverat opinionsbildning via traditionella medier, utredningsarbeten för att driva specifika förslag och arrangemang av panelsamtal med sakkunniga eller politiker. Det finns således ett stort utrymme att forma uppdraget i samråd med styrelsen och presidiet. Utöver påverkansarbete arbetar presidiet för att skapa en plattform där kårerna...
Read More

KANDIDERA TILL SUPPLEANT I FOLKUNIVERSITETET VÄSTS STYRELSE

Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse!  Om Folkuniversitet  Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar.  Om uppdraget    Ansökan gäller rollen som suppleant i styrelsen.  Styrelsesuppleant innebär att man är ersättare för de ordinarie ledamöterna, och närvarar på styrelsemötena med yttranderätt. Om en ordinarie ledamot är frånvarande har suppleant rösträtt. Annars är uppdraget som ledamot, men på en mandatperiod av ett (1) år. Uppdraget är arvoderat.  Om dig    För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men absolut inget krav!...
Read More