Här kan du hitta våra styrdokument samt protokoll från våra styrelsemöten

Stadga
Vision
Åsiktsdokument
Arbetsordning

Rapporter
Rapport Göteborg – Sveriges bästa studentstad
Rapport Studenter och studentbostäder i Göteborg

Protokoll styrelsemöten verksamhetsåret 21/22

STYM1

Protokoll styrelsemöten verksamhetsåret 20/21

STYM1
STYM2
STYM3
STYM4
STYM5
STYM6
STYM7
STYM8
STYM9

Protokoll styrelsemöten verksamhetsåret 19/20

STYM1
STYM2
STYM3
STYM4
STYM5
STYM6
STYM7
STYM8
STYM9
STYM10

Protokoll styrelsemöten verksamhetsåret 18/19

STYM1
STYM2
STYM3
STYM4
STYM5
STYM6
STYM7