Val till Fysikens och GSF AB Styrelse

Varje år väljer GFS nya representanter till de olika bolagen och stiftelserna vi äger och är medstiftare till. Därför öppnar vi nu ansökningsperioden till att sitta som representant i våra bolag och stiftelser. Styrelseledamot i GSF AB eller Fysiken AB innebär möjligheten att vara med och driva och utveckla studentägda verksamheter i Göteborg. Om GSF AB Göteborgs Studentkårs Företagsgrupp AB är moderbolaget som i dagsläget äger Fysiken AB. GSF har ansvar att äga fysikens lokaler, och här även tidigare drivit Akademihälsan. I styrelsen får man tänka långsiktigt gällande investeringar som gynnar Göteborgs studenter, främst genom fastigheterna som fysiken använder. Om Fysiken AB Fysiken är studenternas gym, och driver idag tre olika gym och en klätteranläggning. Att vara med i styrelsen innebär att du får vara med och besluta var Fysiken skall utvecklas, vad som skall prioriteras för studentidrotten och driva på verksamheten. Om uppdraget Styrelseuppdraget har en mandatperiod på 2 år, och innefattar ungeför 6 möten per år. Uppdraget är arvoderat. Just nu...
Read More

SÖK GFS PRESIDIE

Om Göteborgs Förenade Studentkårer  GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer, Handelhögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS), Sahlgrenska Akademins studentkår (SAKS), Göta studentkår, Konstkåren och Chalmers Studentkår. GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårernas gemensamma intressen, och vi har visionen:  ”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.”  Alltså arbetar vi på GFS med att skapa bättre förutsättningar för studenterna i Göteborg och att utveckla Göteborg som studentstad. Detta görs dels genom påverkansarbete mot och samtal med politiker, men även genom samarbete genom kårerna.   Om uppdraget  I presidiet arbetar Ordförande, Vice Ordförande och andre Vice Ordförande. Tillsammans arbetar de med politisk påverkan för att studenter i Göteborg ska få det bättre. Exakta tillvägagångsätt och strategier har varierat över åren, men kan involvera allt från opinionsbildning via traditionella medier, utredningsarbeten för att driva specifika förslag, till att arrangera panelsamtal med sakkunniga eller politiker.   Utöver påverkansarbetet arbetar presidiet med att skapa en plattform för att...
Read More

Sök Studentrepresentanter i Folkuniversitet Väst styrelse!

Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse!  Om Folkuniversitet Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar. Du kan läsa mer på följande länk: https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/ Om uppdraget   Ansökan gäller tre uppdrag: Styrelseledamot, Styrelsesuppleant och Verksamhetsrevisor. Styrelseledamot innebär att man blir ålagd att närvara och representera stadens studenter på ca sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över tre (3) år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att Folkuniversitet...
Read More

Engagera dig i Akademiska Spelen 2022

Inför året 2022 har studentidrottsföreningarna i Göteborg samlats under en gemensam vision:   "Att skapa ett multisportevent för alla Sveriges studenter att tävla sina favoritsporter med syftet att uppmuntra en långsiktig tradition av sport engagemang och märka ut Göteborg på kartan som en studentstad. " För utförandet av detta projekt söker vi nu engagerade studenter som vill vara med och driva projektet framåt. Uppdraget kräver en bred kompetens inom gruppen.  Vi söker dig som är sakkunnig inom ledarskap, event, företagsrelationer eller någon specifik sport så finns det en plats för dig i denna projektgrupp.  Som stöd till projektgruppen står Sveriges Akademiska Idrottsförbund och Fysiken till förfogande. De har i uppstarten visat vilja att spendera sin kompetens och sina resurser för att samla studentsverige här i Göteborg. Flera intressenter från Göteborgs näringsliv har även visat intresse för att stödja detta initiativ.  Ansökningsformuläret: https://forms.gle/epYD6YCrGU5PDgMt5 Hur mycket tid förväntas jag lägga ned? Förväntad tidsåtgång till uppdraget är deltagande på avstämningsmöten under planeringsperioden inför eventet. Beroende på vilken post man är intresserade...
Read More

Sök studentrepresentant i SGS styrelse!

Vill du vara studenternas röst i Göteborgs största studentbostadsaktör? Vill du vara med och påverka var studentbostäder byggs, hur de byggs, och hur SGS skall styras framöver? Sök då till suppleant i SGS styrelse!  Om SGS  SGS studentbostäder är som sagt Göteborgs enskilt störta studentbostadsaktör, med över 8000 bostäder i många områden runt staden. SGS både förmedlar, förvaltar och bygger studentbostäder, och alla delar berörs vid styrelsearbetet.   SGS studentbostäder är en stiftelse där GFS är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Nu är det dags för val till suppleanter och så nu har du chansen att sitta med och påverka SGS.  Om uppdraget   Uppdraget innebär att man är ålagd att närvara och representera stadens studenter på sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över 3 år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att SGS...
Read More

GFS ställer politiker mot väggen under Frihamnsdagarna

Under Frihamnsdagarna 2021 deltog GFS presidium genom att hålla en paneldebatt där politiker från olika partier bjöds in för att diskutera vad deras planer är för att hantera studentbostadskrisen inför nästa år. Resultat mynnade ut att alla partier är överens om vad problemet är och hur vi löser det. Det är nu upp till individuella politiker att plocka upp spaden och driva frågan inför nästa års val. Se debattartikeln nedan för vår sammanfattning av studentbostadskrisen 2021 och vad representanter från jagvillhabostad.nu rekommenderar. Akut bostadskris för Göteborgs studenter https://youtu.be/L8QLs8F4_j4 ...
Read More

GFS söker nytt presidium för 2021/2022

Om uppdraget Följande uppgifter tilldelas ordförande och vice ordförande i GFS presidium.GFS arbetar studentpolitiskt och för att göra Göteborg till en bättre studentstad samt arbetsplats efter avslutade studier. Presidiet utövar den operativa verksamheten och verkställer GFS styrelsebeslut. Presidiet representerar organisationen.  Arbetstider kan variera men huvudregeln är att presidiet arbetar heltidsarbetsvecka motsvarande 40 timmar för heltid. 30%-100% omfattning fördelas individuellt utefter förutsättningar. GFS finns representerat i flertalet styrgrupper och nätverk. Det ingår i presidiets uppdrag att representera GFS i dessa grupper och nätverk i Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen, exempelvis Studentforum. Presidiet är drivande i studentbostadsprojektet GBG7000+. Presidiet är också ägarrepresentant i Koncernen GSF AB som driver Fysiken AB.  Presidiet arbetar med studiesociala frågor och representera styrelsens olika beslut i olika råd och grupper.  För detta uppdrag behövs någon som är självgående, drivande och som kan planera sitt egna arbete. Det krävs en person som vågar ställa frågor till politiker och beslutsfattare. Vidare behövs någon som är strategisk i sitt tillvägagångssätt för att uppnå mål och resultat.  Detta är ett utmanande uppdrag med...
Read More

Val till suppleanter i SGS styrelse

Vill du vara studenternas röst i Göteborgs största studentbostadsaktör? Sök då till suppleant i SGS styrelse! SGS studentbostäder är en stiftelse där GFS är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Nu är det dags för val till suppleanter och så nu har du chansen att sitta med och påverka SGS.  För att kandidera till posten så skickar du ett mail med en motivering om varför just du ska sitta med och representera Göteborgs studenter i styrelsen. För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Ansökan med CV och personligt brev skickas till info@gfs.se. Uppdraget sträcker sig över ett år, från den 1/7 till 30/6 Sista ansökningsdag är 30 april 2021. ...
Read More

Val av representanter till Folkuniversitet

Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet StyrelsenSom studentrepresentant i styrelsen för Folkuniversitetet, har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv men även ett ansvar för helheten som ledamot i en styrelse som svarar för en av stiftelserna. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse. GFS söker en (1) suppleant med uppdrag på ett år. Det är cirka 7 möten samt en konferens per år och mötesarvodering utgår. VerksamhetsrevisorSom revisor utsedd av GFS har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv gällande revisionen av Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet men även ansvar för helheten i kursverksamheten. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.GFS söker en (1) verksamhetsrevisor. Viss mötesarvodering utgår.AnsökanSkicka din ansökan med CV och Personligt brev till info@gfs.se Urval sker löpande skicka in snarast. Frågor besvaras via mail ordforande@gfs.seeller telefon 076 806 4717 ...
Read More

Vill du leda GBG7000+ framåt?

GBG7000+ är ett projekt som drivs av GFS för att samordna Göteborgs politiker, bostadsföretag, universitet och intresserade för att mellan 2016-2026 skapa 7000 nya studentbostäder i Göteborg. Mer information finns här: http://gbg7000.se/ Arbetsbeskrivning Rollen som samverkansansvarig är en viktig del i att hålla projektet i rullning och de huvudsakliga uppgifterna som görs är att hålla i de återkommande mötena för samverkansgruppen. Arbetet utförs självständigt och du rapporterar till GFS. Du kommer att ha återkommande kontakt med privata byggaktörer, tjänstemän och politiker. Exempel på arbetsuppgifter: EvenemangsplaneringKvartalsrapporteringPresentationer och föreläsningarKallelser till möten för projektets styrgrupp, samverkansgrupp och partnergruppProtokollförande och tillgängliggörande av protokollLogistikhantering av mötesbokningarHantering av kontaktförfrågningar till projektetUppdatering av projektets hemsidaSammanställning av halvårsvis studentbostadsinventeringInsamling av underlag för slutrapport Vem är du? Du är troligen en driven student som vill ta dig an en rolig utmaning och därigenom skapa unika kontakter inför arbetslivet. Det är inget krav på att du tidigare varit engagerad inom någon studentorganisation utan vikten vid tillsättningen kommer att läggas vid att du brinner för bostadsfrågan....
Read More