GFS äger GSF, Göteborgs studenters företagsgrupp, och driver där igenom gymkedjan fysiken, samt är medstiftare till SGS studentbostäder, Folkuniveristetet i Västsverige och RISH.
GSF, Göteborgs studenters företagsgrupp
Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) är en koncern som sedan den 1 juli 2006 bedriver verksamhet genom ett moderbolag och två dotterbolag: Fysiken Friskvård i Göteborg AB och Akademihälsan i Göteborg AB. Koncernen ägs till 100 % av Göteborgs studentkårer via GFS. Styrelsen i GSF består av både studenter och externa ledamöter. I Fysiken Friskvård bedrivs friskvård med fokus på studenter. Akademihälsans största uppgift är att bedriva studenthälsovård riktad mot studenterna vid Chalmers och Göteborgs Universitet. Moderbolaget GSF AB fungerar som holdingbolag åt studentkårerna och förvaltar ägandet av dotterbolagen.
Folkuniversitetet i Västsverige
Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Folkuniversitetet bildades av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå universitet. Folkuniversitetet riktar sig till människor som fritt vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. De riktar sig även till företag och förvaltningar med kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar. För mer information om verksamheten se www.folkuniversitetet.se.
SGS studentbostäder
SGS står för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och är en stiftelse som stiftades av Göteborgs kommun och Göteborgs Förenade Studentkårer 1951 för att tillgodose bostadsbehovet för studerande vid högre studier i Göteborg. SGS ska, enligt sin vision, vara en ledande aktör i att bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande. Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers och GFS ska SGS vara en bidragande orsak till att studenter väljer Göteborg som studieort. För mer information om verksamheten se www.sgsstudentbostader.se.
RISH
RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg. Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg. RISH stiftades i mitten på 60-talet genom en insamling bland Rotaryklubbar i Västsverige.