GFS är delägare i GSF, Göteborgs studenters företagsgrupp, och driver där igenom gymkedjan Fysiken, samt är medstiftare till SGS studentbostäder, Folkuniversitetet i Västsverige och RISH.

GSF, Göteborgs studenters företagsgrupp

Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) är en koncern som sedan den 1 juli 2006 bedriver verksamhet genom ett moderbolag och två dotterbolag: Fysiken Friskvård i Göteborg AB och Akademihälsan i Göteborg AB. Koncernen ägs av Göteborgs förenade studentkårer tillsammans med Chalmers Studentkår, Göta Studentkår och Sahlgrenska Akademins Studentkår. Styrelsen i GSF består av både studenter och externa ledamöter. I Fysiken Friskvård bedrivs friskvård med fokus på studenter. Akademihälsans verksamhet är förnärvarande vilande. Moderbolaget GSF AB fungerar som holdingbolag åt studentkårerna och förvaltar ägandet av dotterbolagen.
Läs mer om Fysiken på www.fysiken.nu.

Folkuniversitetet i Västsverige

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Folkuniversitetet bildades av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå universitet. Folkuniversitetet riktar sig till människor som fritt vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. De riktar sig även till företag och förvaltningar med kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar. För mer information om verksamheten se www.folkuniversitetet.se.

SGS studentbostäder

SGS står för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och är en stiftelse som stiftades av Göteborgs kommun och Göteborgs Förenade Studentkårer 1951 för att tillgodose bostadsbehovet för studerande vid högre studier i Göteborg. SGS ska, enligt sin vision, vara en ledande aktör i att bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande. Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers och GFS ska SGS vara en bidragande orsak till att studenter väljer Göteborg som studieort. För mer information om verksamheten se www.sgs.se.

RISH

RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg. Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg. RISH stiftades i mitten på 60-talet genom en insamling bland Rotaryklubbar i Västsverige.