Är du student och intresserad av studentpolitik?

Sök då till Göteborgs Förenade Studentkårers presidium! I uppdraget, som omfattar ett år från och med 1 juli 2023, får du möjligheten att representera samtliga universitetskårer i Göteborg när det kommer till politiska beslut som rör studenter. Du får chansen att lära dig om hur politiken i staden fungerar, allt från ett förslag till ett beslut. Inom uppdraget finns också stora möjligheter att vidga ditt kontaktnätverk. Viktigast av allt är att du, tillsammans med Göteborgskårerna, vill verka för att Göteborg ska bli Sveriges bästa studentstad.

Om uppdraget

I presidiet arbetar Ordförande och Vice Ordförande. Tillsammans arbetar de med politisk påverkan gentemot kommunalpolitiker och privata företag. Strategierna har varierat genom åren, men har involverat opinionsbildning via traditionella medier, utredningsarbeten för att driva specifika förslag och arrangemang av panelsamtal med sakkunniga eller politiker. Det finns således ett stort utrymme att forma uppdraget i samråd med styrelsen och presidiet.

Utöver påverkansarbete arbetar presidiet för att skapa en plattform där kårerna i Göteborg kan samverka. Det görs genom arbetet med styrelsen som består av representanter från vardera kårer, men har historiskt också gjorts kring gemensamma event och workshops. Ordförande är huvudansvarig för styrelsearbetet. Tillsammans arbetar presidiet med den operativa verksamheten och verkställer styrelsens beslut. Presidiet representerar organisationen utåt.

Göteborgs Förenade Studentkårer finns representerade i flertalet styrgrupper och nätverk. Exempelvis är presidiet är drivande i studentbostadsprojektet GBG7000+, vars mål är att inrätta mer än 7000 nya studentbostäder innan 2026. Presidiet är också, i egenskap av aktieägare, representant i koncernen Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, som exempelvis driver Fysiken AB. Utöver det finns det också goda möjligheter till att kunna påverka stiftelsen SGS verksamhet.

Det ingår i presidiets uppdrag att representera Göteborgs Förenade Studentkårer vid dialog med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, exempelvis i Studentforum.

Om dig

Du behöver vara självgående, drivande och kunna strategiskt planera ditt eget arbete. Samtidigt behöver du kunna samarbeta och förhålla dig till styrelsens beslut.

Du behöver vara en person som vågar ställa tuffa frågor till politiker och beslutsfattare. Utöver det behöver du vara strategisk i ditt tillvägagångssätt för att uppnå mål och resultat.

Krav

· Ska ha påbörjat eller nyligen (senast 2023) slutfört en utbildning vid Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Undantag ges för pågående förtroendeuppdrag på heltid inom studentkårerna.

· Flytande i svenska, i både tal och skrift.

· Stort intresse för studentpolitik och påverkansarbete.

Meriterande:

· Erfarenhet från politiskt påverkansarbete.

· Styrelse- och möteserfarenhet.

· Flytande i engelska, i både tal och skrift.

· Medievana, både i ljud och bild.

· Tidigare förtroendeuppdrag, gärna hos någon av studentkårerna i Göteborg.

Om Göteborgs Förenade Studentkårer

Göteborgs Förenade Studentkårer är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer: Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS), Sahlgrenska Akademins studentkår (SAKS), Göta studentkår, Konstkåren och Chalmers Studentkår. Göteborgs Förenade Studentkårers mål är att tillvarata och främja medlemskårernas gemensamma intressen och vi har visionen:

”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar Göteborgs Förenade Studentkårer ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.”

Göteborgs Förenade Studentkårer arbetar med att skapa bättre förutsättningar för studenterna i Göteborg och att utveckla Göteborg som studentstad. Detta görs dels genom påverkansarbete mot och samtal med politiker, dels genom samarbete genom kårerna.

Information om uppdraget

· Omfattning 100 %, men kan diskuteras.

· Tillträde: 1 juli 2023 och pågår fram till 30 juni 2024.

· Arvodering enligt styrelsebeslut.

Skicka CV & personligt brev till valberedning@gfs.se. Intervjuer sker löpande.

Ansökan stänger 30 mars 2023.

Vid frågor om uppdraget kontakta valberedning@gfs.se alternativt ordforande@gfs.se