Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse! 

Om Folkuniversitet 

Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar. 

Om uppdraget   

Ansökan gäller rollen som suppleant i styrelsen. 

Styrelsesuppleant innebär att man är ersättare för de ordinarie ledamöterna, och närvarar på styrelsemötena med yttranderätt. Om en ordinarie ledamot är frånvarande har suppleant rösträtt. Annars är uppdraget som ledamot, men på en mandatperiod av ett (1) år. Uppdraget är arvoderat. 

Om dig   

För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men absolut inget krav! Hellre ser vi att du är intresserad av utbildningsfrågor, och är villig att lära dig styrelsearbetet.   

Hur du ansöker  

För att kandidera till posten så skickar du ett mail med CV och en kort motivering om varför just du ska sitta med och representera Göteborgs studenter i styrelsen till ordforande@gfs.se senast 24:e Februari! På mailen når du Anton Johnsson som är ansvarig för val av representanter. Frågor kan ställas till samma mail, eller per telefon på +46723232924