Göteborgs Förenade Studentkårer har i som egenskap av medstiftare ett antal styrelseplatser i SGS Studentbostäder styrelse. Då ett av våra mandat som suppleant i styrelsen går ut vid årsskiftet öppnar vi nu upp för ansökningar om platsen. 

Om SGS 

SGS studentbostäder är Göteborgs enskilt största studentbostadsaktör, med över 8000 bostäder i många områden runt staden. SGS både förmedlar, förvaltar och bygger studentbostäder, och alla delar berörs vid styrelsearbetet.   

SGS studentbostäder är en stiftelse där GFS är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Nu är det dags för val till suppleant och så nu har du chansen att sitta med och påverka SGS. 

Om uppdraget 

Uppdraget innebär att man är ålagd att närvara och representera stadens studenter på sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över 1 år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att SGS alltid skall ha studenternas perspektiv nära till hands, och även behandla frågor som studenter finner viktiga. Uppdraget är arvoderat.   

Om dig 

För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Det viktigaste för att klara av ett styrelseuppdrag är intresse och vilja att engagera sig i arbetet. Studenterna i styrelsen skall ge ett studentperspektiv på styrelsearbetet. Det är alltså inte ett krav på expertis inom exempelvis bostadsbranschen eller företagsstyrande, utan det viktigaste är att du har ett intresse och ett driv att representera studenterna i stiftelsen. Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande. 

Sök uppdraget 

Du söker uppdraget genom att maila ditt CV och personligt brev till ordforande@gfs.se senast 23 December 2022. Om du har några frågor är det bara att ringa ansvarig för valet, Anton Johnsson, på 0723232924 eller att slänga iväg ett mail.