Den 25-27 augusti anordnas Frihamnsdagarna på Bananpiren. Göteborgs förenade studentkårer kommer under lördagen 27/8 att hålla i två pass.

Kl. 11-11.40 Studentfrågor i valet

Den 11 september är det kommun-, region- och riksdagsval. En grupp vars politiska intressen ibland hamnar i skymundan är studenterna. Göteborgs förenade studentkårer (GFS) har gjort en sammanställning av vad partierna som är representerade i Göteborgs kommunfullmäktige tycker i olika frågor som är nära kopplade till stadens studenter. De frågor som GFS har valt att sammanställa är högre utbildning, kollektivtrafik, hälsa, ekonomi och bostäder. Under 40 minuter kommer vi att diskutera vad partierna tycker och tänker där du som åskådare kommer också att ha tid att ställa frågor.

Kl 16-16.40 Studentbostadskrisen i Göteborg

GBG7000+ är en överenskommelse mellan kommunen, byggherrarna och lärosätena att tillgodose stadens studenter med 7000 ny studentbostäder till 2026. I dagsläget är vi inte i närheten av att nå upp till målet. Det är tydligt att låg prioritering hos politikerna och byråkratiska processer hos stadskontoren har bidragit till förseningarna. När en ny mandatperiod närmar sig är det högst aktuellt att diskutera vägen framåt för att lösa studentbostadssituationen i Göteborg. Företrädare från bostadsbranschen och från de politiska partierna kommer att delta.

Varmt välkomna till att lyssna och ställa era frågor till paneldeltagarna. Gratis inträde!

Vill ni läsa mer om övriga arrangemang under Frihamnsdagarna hittar ni programmet här: https://frihamnsdagarna.se/program-2022/