Varje år väljer GFS nya representanter till de olika bolagen och stiftelserna vi äger och är medstiftare till. Därför öppnar vi nu ansökningsperioden till att sitta som representant i våra bolag och stiftelser.

Styrelseledamot i GSF AB eller Fysiken AB innebär möjligheten att vara med och driva och utveckla studentägda verksamheter i Göteborg.

Om GSF AB

Göteborgs Studentkårs Företagsgrupp AB är moderbolaget som i dagsläget äger Fysiken AB. GSF har ansvar att äga fysikens lokaler, och här även tidigare drivit Akademihälsan. I styrelsen får man tänka långsiktigt gällande investeringar som gynnar Göteborgs studenter, främst genom fastigheterna som fysiken använder.

Om Fysiken AB

Fysiken är studenternas gym, och driver idag tre olika gym och en klätteranläggning. Att vara med i styrelsen innebär att du får vara med och besluta var Fysiken skall utvecklas, vad som skall prioriteras för studentidrotten och driva på verksamheten.

Om uppdraget

Styrelseuppdraget har en mandatperiod på 2 år, och innefattar ungeför 6 möten per år. Uppdraget är arvoderat.

Just nu söker GFS en (1) ordinarie ledamot för GSF AB, och en (1) ordinarie ledamot för Fysiken.

Om dig

Det viktigaste för att klara av ett styrelseuppdrag är intresse och vilja att engagera sig i arbetet. studenterna i styrelsen skall ge ett studentperspektiv på
styrelsearbetet. Det är alltså inte ett krav på expertis inom ekonomi, redovisning, juridik eller
företagsstyrande.

Sök uppdraget

Du söker uppdraget genom att maila ditt CV och personligt brev till ordforande@gfs.se senast 27:e april 2022. Om du har några frågor är det bara att ringa ansvarig för valet, Jack Vahnberg, på 0722452925 eller att slänga iväg ett mail.