Om Göteborgs Förenade Studentkårer 

GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer, Handelhögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS), Sahlgrenska Akademins studentkår (SAKS), Göta studentkår, Konstkåren och Chalmers Studentkår. GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårernas gemensamma intressen, och vi har visionen:  
”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS 
ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.” 

Alltså arbetar vi på GFS med att skapa bättre förutsättningar för studenterna i Göteborg och att utveckla Göteborg som studentstad. Detta görs dels genom påverkansarbete mot och samtal med politiker, men även genom samarbete genom kårerna.  

Om uppdraget 

I presidiet arbetar Ordförande, Vice Ordförande och andre Vice Ordförande. Tillsammans arbetar de med politisk påverkan för att studenter i Göteborg ska få det bättre. Exakta tillvägagångsätt och strategier har varierat över åren, men kan involvera allt från opinionsbildning via traditionella medier, utredningsarbeten för att driva specifika förslag, till att arrangera panelsamtal med sakkunniga eller politiker.  

Utöver påverkansarbetet arbetar presidiet med att skapa en plattform för att kårerna i Göteborg skall kunna samverka. Detta görs dels genom arbetet med styrelsen som består av representanter från vardera kår, men har även historiskt gjorts kring gemensamma event och workshops. Ordförande har huvudansvaret för styrelsearbetet. Presidiet utövar den operativa verksamheten och verkställer därefter GFS styrelsebeslut. Presidiet representerar organisationen.  

Omfattning varierar efter presidiets valda upplägg, men ligger mellan 50%-100%. Uppdraget arvoderas utefter omfattning.

GFS finns representerat i flertalet styrgrupper och nätverk. Det ingår i presidiets uppdrag att representera GFS i dessa grupper och nätverk i Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen, exempelvis Studentforum.  
Presidiet är drivande i studentbostadsprojektet GBG7000+. Presidiet är också ägarrepresentant i koncernen GSF AB som driver Fysiken AB.  

Presidiet arbetar med studiesociala frågor och representera styrelsens olika beslut i olika råd och grupper.  

Om dig 

För detta uppdrag behövs någon som är självgående, drivande och som kan planera sitt egna arbete. Det krävs en person som vågar ställa frågor till politiker och beslutsfattare. Vidare behövs någon som är strategisk i sitt tillvägagångssätt för att uppnå mål och resultat.  

Detta är ett utmanande uppdrag med mycket inflytande över Göteborg som studentstad.  

Är du intresserad av att veta mer är det bara att skriva till oss på ordforande@gfs.se, eller ringa på 0722452925. Vi tar gärna en kaffe och snackar studentpolitik!

START 1 JULI 2022 

Skicka CV & personligt brev och önskan om omfattning till ordforande@gfs.se 
Ansök senast 19 maj 2022