Vill du vara studenternas röst i utbildning utanför universitet? Vill du vara med och påverka i bildningsfrågor, få insikt i folkbildning, och ge studenternas perspektiv? Sök då till Folkuniversitet Väst styrelse! 

Om Folkuniversitet

Folkuniversitet är ett bildningsförbund med rötterna i studentrörelsen och Sveriges universitet. Syftet med förbundet är att driva utbildning och bildningsverksamhet utanför den formella utbildningen i universiteten. Idag innebär detta bland annat studiecirklar, kursverksamhet, folkhögskolor och ett par gymnasieskolor. Folkuniversitet Väst håller även i yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsverksamhet via upphandling och för företag, och konstutbildningar.

Du kan läsa mer på följande länk:

https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/

Om uppdraget  

Ansökan gäller tre uppdrag: Styrelseledamot, Styrelsesuppleant och Verksamhetsrevisor.

Styrelseledamot innebär att man blir ålagd att närvara och representera stadens studenter på ca sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över tre (3) år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att Folkuniversitet Väst alltid skall ha studenternas perspektiv nära till hands, och även behandla frågor som studenter finner viktiga. Uppdraget är arvoderat.  

Styrelsesuppleant innebär att man är ersättare för de ordinarie ledamöterna, och närvarar på styrelsemöterna med yttranderätt. Om en ordinarie ledamot är frånvarande har suppleant rösträtt. Annars är uppdraget som ledamot, men på en mandatperiod av ett (1) år. Uppdraget är arvoderat.

Verksamhetsrevisor skall säkerställa att Folkuniversitet följer sina stadgar, och läsa igenom årsredovisningen. Det innebär 2-3 möten under februari-mars, och att en har läst igenom stadgarna. Uppdraget är arvoderat.

Om dig  

För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men absolut inget krav! Hellre ser vi att du är intresserad av utbildningsfrågor, och är villig att lära dig styrelsearbetet.  

Hur du ansöker 

För att kandidera till posten så skickar du ett mail med CV och en kort motivering om varför just du ska sitta med och representera Göteborgs studenter i styrelsen till ordforande@gfs.se senast 19:a Januari! På mailen når du Jack Vahnberg som är ansvarig för val av representanter. Frågor kan ställas till samma mail, eller per telefon på +46722452925