Inför året 2022 har studentidrottsföreningarna i Göteborg samlats under en gemensam vision:  

“Att skapa ett multisportevent för alla Sveriges studenter att tävla sina favoritsporter med syftet att uppmuntra en långsiktig tradition av sport engagemang och märka ut Göteborg på kartan som en studentstad. “

För utförandet av detta projekt söker vi nu engagerade studenter som vill vara med och driva projektet framåt. Uppdraget kräver en bred kompetens inom gruppen. 

Vi söker dig som är sakkunnig inom ledarskap, event, företagsrelationer eller någon specifik sport så finns det en plats för dig i denna projektgrupp. 

Som stöd till projektgruppen står Sveriges Akademiska Idrottsförbund och Fysiken till förfogande. De har i uppstarten visat vilja att spendera sin kompetens och sina resurser för att samla studentsverige här i Göteborg. Flera intressenter från Göteborgs näringsliv har även visat intresse för att stödja detta initiativ. 

Ansökningsformuläret: https://forms.gle/epYD6YCrGU5PDgMt5

Hur mycket tid förväntas jag lägga ned?

Förväntad tidsåtgång till uppdraget är deltagande på avstämningsmöten under planeringsperioden inför eventet. Beroende på vilken post man är intresserade av kan det komma intensiva perioder under särskilda leveranser. Arbetet kommer sedan intensifieras nära inpå och under eventet. 

När planeras eventet att hållas?

I slutet av September 2022 är det preliminära datumet för eventet. Passande efter studentkårernas mottagningar och med god marginal för allt förberedande arbete innan sommaren.  

När måste jag bestämma mig?
Sista ansökningsdagen är 15 december!

Övriga frågor?

Maila GFS representant i projektet för svar på frågor om rekryteringen – vice2@gfs.se

Poster

 • Ordförande – Koordinator för projektgruppen och ansvarig för att kalla till möten
 • Vice Ordförande – Ansvarig för ekonomi och resurser för projektet
 • Marknadsföringsansvarig – Ansvarig för att sprida budskapet om Akademiska Spelen till högskolor i sverige
 • Sponsoransvarig – bygga relationer med företag och förhandla avtal
 • Eventansvarig – Ansvara för logistiken och bokningen för själva eventet
 • Sportansvarig – för respektive sport utses en ansvarig som får planera hur själva spelet ska gå till och med hjälp av bokningsansvarig hitta bästa möjliga arenan i Göteborg för den sporten 
  • Sportansvarig – Fotboll
  • Sportansvarig – Innebandy
  • Sportansvarig – Badminton
  • Sportansvarig – Volleyboll