Vill du vara studenternas röst i Göteborgs största studentbostadsaktör? Vill du vara med och påverka var studentbostäder byggs, hur de byggs, och hur SGS skall styras framöver? Sök då till suppleant i SGS styrelse! 

Om SGS 

SGS studentbostäder är som sagt Göteborgs enskilt störta studentbostadsaktör, med över 8000 bostäder i många områden runt staden. SGS både förmedlar, förvaltar och bygger studentbostäder, och alla delar berörs vid styrelsearbetet.  

SGS studentbostäder är en stiftelse där GFS är medstiftiftare. Därför får GFS tillsätta tre ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Nu är det dags för val till suppleanter och så nu har du chansen att sitta med och påverka SGS. 

Om uppdraget  

Uppdraget innebär att man är ålagd att närvara och representera stadens studenter på sex styrelsemöten per år, och mandatet sträcker sig över 3 år. Under tiden får man dels ta del av frågor som ledningen finner relevant, som olika policys, beslut kring investeringar eller andra strategiska frågor som rör verksamheten. Samtidigt bör man som styrelseledamot aktivt driva för att SGS alltid skall ha studenternas perspektiv nära till hands, och även behandla frågor som studenter finner viktiga. Uppdraget är arvoderat.  

Om dig  

För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Att ha styrelseerfarenhet eller erfarenhet av påverkansarbete är meriterande, men absolut inget krav! Hellre ser vi att du är intresserad av student- och bostadsfrågor, och är villig att lära dig styrelsearbetet.  

Hur du ansöker 

För att kandidera till posten så skickar du ett mail med en motivering om varför just du ska sitta med och representera Göteborgs studenter i styrelsen. 

Ansökan med CV och personligt brev skickas till ordforande@gfs.se senast 31:a Oktober! På mailen når du Jack Vahnberg som är ansvarig för rekryteringen. Frågor kan ställas till samma mail, eller per telefon på +46722452925.