Om uppdraget

Följande uppgifter tilldelas ordförande och vice ordförande i GFS presidium.
GFS arbetar studentpolitiskt och för att göra Göteborg till en bättre studentstad samt arbetsplats efter avslutade studier. Presidiet utövar den operativa verksamheten och verkställer GFS styrelsebeslut. Presidiet representerar organisationen. 

Arbetstider kan variera men huvudregeln är att presidiet arbetar heltidsarbetsvecka motsvarande 40 timmar för heltid. 30%-100% omfattning fördelas individuellt utefter förutsättningar.

GFS finns representerat i flertalet styrgrupper och nätverk. Det ingår i presidiets uppdrag att representera GFS i dessa grupper och nätverk i Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen, exempelvis Studentforum. 
Presidiet är drivande i studentbostadsprojektet GBG7000+. Presidiet är också ägarrepresentant i Koncernen GSF AB som driver Fysiken AB. 

Presidiet arbetar med studiesociala frågor och representera styrelsens olika beslut i olika råd och grupper. 

För detta uppdrag behövs någon som är självgående, drivande och som kan planera sitt egna arbete. Det krävs en person som vågar ställa frågor till politiker och beslutsfattare. Vidare behövs någon som är strategisk i sitt tillvägagångssätt för att uppnå mål och resultat. 

Detta är ett utmanande uppdrag med mycket inflytande över Göteborg som studentstad. 

För frågor om uppdrag i GFS presidium kontakta ordforande@gfs.se

START 1 JULI 2021

Skicka CV & personligt brev och önskan om omfattning till ordforande@gfs.se
Ansök senast 30 april 2021