Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Styrelsen
Som studentrepresentant i styrelsen för Folkuniversitetet, har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv men även ett ansvar för helheten som ledamot i en styrelse som svarar för en av stiftelserna. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.
GFS söker en (1) suppleant med uppdrag på ett år. Det är cirka 7 möten samt en konferens per år och mötesarvodering utgår.

Verksamhetsrevisor
Som revisor utsedd av GFS har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv gällande revisionen av Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet men även ansvar för helheten i kursverksamheten. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.
GFS söker en (1) verksamhetsrevisor. Viss mötesarvodering utgår.

Ansökan
Skicka din ansökan med CV och Personligt brev
till info@gfs.se
Urval sker löpande skicka in snarast.

Frågor besvaras via mail ordforande@gfs.se
eller telefon 076 806 4717