Varje år väljer GFS nya representanter till de olika bolagen och stiftelserna vi äger och är medstiftare till. Därför öppnar vi nu ansökningsperioden till att sitta som representant i våra bolag och stiftelser.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS)

Studentrepresentationen i SGSs styrelse består av tre ordinarie ledamöter med mandatperiod på tre år. Mandatperioderna är förskjutna så att en ny ordinarie väljs varje år. Det finns även två suppleanter i styrelsen där mandatperioden är ett år.

För att kandidera till posten så skickar du ett mail med en motivering om varför just du ska sitta med och representera Göteborgs studenter i styrelsen. För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Ansökan skickas till info@gfs.se senast 31 december 2020.