Nu söker vi en student som vill representera GFS i RISH.

RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg. Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg.

För att kandidera till posten så skickar du ett mail med en motivering om varför just du ska sitta med och representera Göteborgs studenter i styrelsen. För att bli vald krävs medlemskap i en kår vid antingen Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Kandidaturen skickas till ordforande@gfs.se.

Uppdraget sträcker sig över ett år, från den 1/7 till 30/6