GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är söndagen den 30 november kl 23:59.

Nomineringar skickas till ordforande@gfs.se Bifoga följande i din nominering:

  • Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den nominerade
  • Kort motivering eller om du nominerar dig själv, en halvsida personlig presentation
  • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar.

Kontakt
Vid frågor om uppdragen hör av er till GFS ordförande Axel Andersson på ordforande@gfs.se

Senast den 30 november 2019 kl 23:59 vill vi ha din nominering!

GSF AB

Styrelsen för moderbolaget består av sju ledamöter; fyra studenter och tre externa ledamöter. Studenterna väljs för en mandatperiod om 2 år. Styrelsens uppdrag är inte att vara operativa och ge sig i kast med detaljer kring bolagens drift utan i stället att lyfta blicken, vara strategiska och tänka långsiktigt. Det viktigaste för studenterna i styrelsen är inte att ha järnkoll på ekonomi, redovisning, juridik eller företagsstyrande utan att ge ett studentperspektiv på styrelsearbetet. Det är samtidigt ingen nackdel att ha särskilda kunskaper som kan komma bolagen till gagn.
GFS söker en (1) ordinarie ledamot för en tid på två år och en (1) ersättare för en tid av två år.

Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Styrelsen
Som studentrepresentant i styrelsen för Folkuniversitetet, har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv men även ett ansvar för helheten som ledamot i en styrelse som svarar för en av stiftelserna. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.
GFS söker en (1) ordinarie ledamot med uppdrag på tre år och en (1) suppleant med uppdrag på ett år. Det är cirka 7 möten samt en konferens per år och mötesarvodering utgår.

Verksamhetsrevisor
Som revisor utsedd av GFS har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv gällande revisionen av Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet men även ansvar för helheten i kursverksamheten. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.
GFS söker en (1) revisorssuppleant. Viss mötesarvodering utgår.

SGS studentbostäder

Som studentrepresentant i SGS styrelse har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv men även ett ansvar för helheten som representant i en styrelse för en av de största studentbostadsstiftelserna i Sverige. Vid verksamhetsårets slut skriver du, tillsammans med övriga studentrepresentanter i styrelsen, en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.
GFS söker en (1) ordinarie ledamot med uppdrag på tre år. Det är cirka 7 möten per år samt en helg- och en heldagskonferens. Mötesarvode utgår för uppdraget.

RISH

RISH består av en styrelse, med ordförande, 4 ordinarie och 2 ersättare, som utser stipendiater. Styrelsen träffas 2 gånger per år och som ordinarie studentrepresentant är man även med och går
igenom ansökningarna.
GFS söker en (1) ordinarie ledamot för en tid på två år och en (1) ersättare för en tid av två år.