Rapporter och dokument

GFS stadga grundstommen för hela organisationen

GFS vision beskriver våra långsiktiga mål för Göteborgs studenter.

GFS verksamhetsidé beskriver vilka områden vi fokuserar på och hur vi arbetar.

Verksamhetsplan för 2013/2014 beskriver vilka områden presidiet och styrelse fokuserar på under året

GFS åsikter beskriver våra åsikter i kärnfrågorna

Snabblänkar