Presidium och styrelse

GFS styrelse består av presidiet (ordförande och vice ordförande) samt en ordinarie och en ersättare från varje medlemskår. Kårerna väljer själva sina ledamöter som representerar respektive studentkår i GFS styrelse.

Presidium 2014/2015

   Ordförande
 Josefin Söderpalm
 Tel: 0705-596 597
 E-post: josefin.soderpalm(a)gfs.se
   Vice ordförande
 Henry Drefeldt
 Tel: 0705-094 557
 E-post: henry.drefeldt(a)gfs.se

Styrelseledamöter 2014/2015

Chalmers studentkår
Pontus Eliasson - Ordinarie
Cecilia Svennberg - Ersättare 
 
Göta studentkår
Michael Wysocki - Ordinarie

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS)
Andrea Burda  - Ordinarie
Annika Björlin-Delmar  - Ersättare

KonstKåren

Henrik Kilhamn - Ordinarie

Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS)

Alexandra Sahlström  - Ordinarie

Snabblänkar