Studentkårer

Det finns fyra studentkårer vid Göteborgs universitet och en vid Chalmers tekniska högskola. Som student vid Göteborgs universitet är kårmedlemskap frivilligt sedan den 1 juli 2010, på Chalmers är det fortfarande obligatoriskt. Du vänder dig alltid till din kår i första hand om du har några frågor om din studiesituation eller ditt kårmedlemskap.

Ditt medlemskap kan till exempel innebära förmåner av olika slag såsom rabatter eller tillgång till andrahandsbokhandlare etc. Men framförallt är ditt medlemskap viktigt för att din kår ska kunna fortsätta arbeta med utvecklingen av din utbildning och situationen runt den.

Som förtroendevald i någon av GFS medlemskårer har du möjlighet att ta del Folkuniversitetets salsundervisningar gratis, i mån av plats. Följ instruktionerna i anmälningsblanketten för att ansöka!

Chalmers Studentkår

Teknologgården 2, 412 58 Göteborg
Tel: 031-772 39 06, 031-772 39 07 | Fax: 031-772 39 77
E-post: exp@chs.chalmers.se
Webb: www.chs.chalmers.se

Chalmers studentkår representerar dig som studerar eller doktorerar på Chalmers.

Göta Studentkår

Götabergsgatan 17, 411 34 Göteborg
Tel: 031-708 44 40
E-post: exp@gota.gu.se
Webb: www.gotastudentkar.se

Göta studentkår representerar dig som studerar eller doktorerar vid IT-fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten, humanistiska fakulteten, naturvetenskapliga fakulteten, utbildningsvetenskapliga fakulteten eller lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet.

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår

Vasagatan 1, Box 680, 405 30 Göteborg
Tel: 031-711 13 83 | Fax: 031-711 53 87
E-post: info@hhgs.se
Webb: www.hhgs.se

HHGS representerar dig som studerar eller doktorerar vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Konstkåren

Götabergsgatan 17, 411 34 Göteborg
Tel: 0764-272645
E-post: info@konstkaren.gu.se
Webb: www.konstkaren.se

KonstKåren representerar dig som studerar eller doktorerar vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Sahlgrenska Akademins Studentkår

Kårexpedition: Medicinaregatan 5A och Arvid Wallgrens backe, Hus 4 plan 2
Kårhus: Högåsplatsen 6, 412 56 Göteborg
Tel: 031-786 38 93
E-post: ko@saks.gu.se
Webb: www.saks.gu.seSAKS representerar dig som studerar eller doktorerar vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.