SUS – Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering

SUS – Studenter, Utveckling, Samverkan

SUS projektet har som syfte till att agera alkohol- och drogförebyggande för Göteborgs studenter. Idag består SUS av en utbildningsorganisation, en arvoderad utbildningssamordnare samt en samverkansgrupp mellan stadens studentkårer, tillståndsenheten, studenthälsovården, kommunen och länsstyrelsen.
Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering

Enligt bestämmelserna i Göteborg ska alla serveringsansvariga studenter gå en utbildning i ansvarsfull alkoholhantering. Villkoret kom för ett par år sedan då kommunfullmäktige beslutade att definiera det slutna sällskapet för studenter som alla kårmedlemmar i Göteborg.

Utbildningen är en tvådagarsutbildning som godkänts av tillståndsenheten. För att bli godkänd måste man delta i alla delar av utbildningen samt ha minst 90 % rätt på ett avslutande prov.

Anmälan

Information om utbildningsdatum och anmälningsformulär hittar du här.
I anmälan skall fullständigt namn, personnummer och e-post på deltagarna stå. Man får anmäla max 2 pers per förening, men undantag kan förekomma.

Har man inte namnet på den som ska gå, får man anmäla max en (1) deltagare.

Kontakt

Vid frågor kontakta
Veronika Aspvall, utbildningsansvarig SUS
via sus[kanelbulle]gfs.se