Styrdokument

writing-1149962_1280

Stadga GFS grundstommen för hela organisationen.

GFS vision beskriver våra långsiktiga mål för Göteborgs studenter och vår egen organisation.

GFS fyraårsplan utgår från visionen och beskriver våra kortsiktiga mål för Göteborgs studenter och vår egen organisation.

GFS verksamhetsbeskrivning beskriver vilka aktiviteter GFS utför inom respektive verksamhetsområde.

GFS investeringspolicy beskriver hur GFS ska investera sitt kapital.

Verksamhetsplan för 2016/2017 beskriver vilka områden presidiet och styrelse fokuserar på under året.

GFS åsiktsdokument beskriver våra åsikter i kärnfrågorna.

Arbetsordningar reglerar hur den berörda gruppen genomför sitt arbete:

GFS styrelses arbetsordning
GFS presidiums arbetsordning
GFS förtroendevaldas arbetsordning