Studentrepresentanter

GFS utser studentledamöter till våra bolagsstyrelser och stiftelsestyrelser.

Valberedningen sköter beredningen av GFS personval till såväl GFS stiftelser, grupper och bolag. Valberedningen har att utföra intervjuer och slutligen förorda nominerade till val i GFS styrelse. Frågor om val och nomineringar riktas till GFS valberedning via e-post: valberedning(a)gfs.se

GFS väljer ledamöter till följande styrelser:

  • Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB
  • Fysiken friskvård AB
  • Akademihälsan AB
  • SGS studentbostäder
  • Folkuniversitetet, kursverksamheten i Göteborg