SAFE – Students For Safe Sex

Safe är en grupp studenter som arbetar ideellt med frågor som rör sex- och samlevnad och STI.

Vi är hemmahörande på Akademihälsan i Göteborg och Göteborgs Förenade Studentkårer och vi riktar oss till högskolestudenter vid Göteborgs universitet & Chalmers.

Vårt mål är att sprida kunskap och svara på frågor gällande sex och samlevnad. Vi arbetar för att förhindra och minska smittspridning av könssjukdomar, STI. Vi är ute på olika studentevenemang och håller i utbildningar om sex och samlevnad.

På Safe’s egna hemsida kan du få råd om var man kan vända sig för preventivmedelsrådgivning, och provtagning vid misstanke om könssjukdom. De håller också egna kurser i ”safe sex” och har en blogg, ”safe-bloggen”.

Vill din kår, studentförening eller studiegrupp få mer kunskap om könssjukdomar, sex och samlevnad? Kontakta då Safe!