Presidium

GFS styrelse består av presidiet (ordförande och vice ordförande) samt en ordinarie och en ersättare från varje medlemskår. Kårerna väljer själva sina ledamöter som representerar respektive studentkår i GFS styrelse. Samtliga studentkårer i Göteborg är medlemmar i GFS. Varje kår utser en ordinarie ledamot och en suppleant till GFS styrelse. GFS ordförande och vice ordförande arbetar heltid med påverkansarbete för att förbättra studenternas situation i Göteborg.

Styrelse

Chalmers studentkår
Angelica Gylling – Ordinarie
Angelica Forss – Ersättare

Göta studentkår
Sara Bergh – Ordinarie
Jonathan Thor – Ersättare

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS)
Sarah Ullmark  – Ordinarie

KonstKåren

Anna Hydén – Ordinarie

Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS)

Mattias Kåår – Ordinarie