Ordförande

GFS ordförande utses av, och svarar inför, GFS styrelse. Ordföranden ansvarar för GFS operativa verksamhet och representerar GFS utåt.

Styrelse

GFS styrelse består av en representant för varje medlemskår.

Chalmers studentkår
Ordinarie ledamot: Lisa Winberg
Kontaktuppgifter: so@chalmersstudentkar.se / 031 772 39 18

Göta studentkår
Ordinarie: Jesper Jacobsson
Kontaktuppgifter: vice.samsek@gota.gu.se / 073 612 44 83

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS)
Ordinarie: Astrid Johansson
Kontaktuppgifter: vice@hhgs.se

KonstKåren
Ordinarie: Anna Hydén
Kontaktuppgifter: anna.hyden@konstkaren.gu.se

Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS)
Ordinarie: Sandra Karlsson
Kontaktuppgifter: studiesocialt@saks.gu.se