Påverkansarbete

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) arbetar med påverkansarbete som rör Göteborg som studentstad samt inom det studiesociala området i övrigt. Huvudfokus är att förbättra studenternas förutsättningar i staden Göteborg. Utöver det bevakar GFS aktuella studiesociala frågor inom utbildningspolitiken och är en plattform för erfarenhetsutbyte inom det studiesociala området. GFS arbetar för att det finns mötesplatser som bidrar till att Göteborgs studenter dagligen känner samhörighet.

Du kan läsa mer om vår verksamhet och vår vision här. Just nu fokuserar vi mycket på bostadssituationen och studentekonomi. Du kan läsa mer om vad som händer just nu under aktuellt.

Vi deltar även i Studentforum, som är kommunens forum där studentkårer och politiker möts och diskuterar Göteborg som studentstad. Läs mer om studentforum på kommunens hemsida.

Arbete för att förbättra de enskilda utbildningarna bedrivs av respektive studentkår samt av samarbetsorganet Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS).