GFS representation i bolag och stiftelser

GFS styrelse utser ledamöter till våra bolagsstyrelser och stiftelsestyrelser.

Valberedningen sköter beredningen av GFS personval till såväl GFS bolag som stiftelser. Frågor om val och nomineringar ställs till GFS valberedning via e-post: valberedning(a)gfs.se

GFS väljer ledamöter till följande styrelser:

  • Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB
  • Fysiken friskvård AB
  • Akademihälsan AB
  • SGS studentbostäder
  • Folkuniversitetet, kursverksamheten i Göteborg