Bolag och stiftelser

GSF AB

Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB är en koncern som sedan den 1 juli 2006 bedriver verksamhet genom två dotterbolag, Fysiken Friskvård i Göteborg AB och Akademihälsan i Göteborg AB.

Koncernen ägs till 100 % av Göteborgs studentkårer via Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS). Styrelserna i samtliga bolag består av både studenter och externa ledamöter.

Innan koncernen skapades så bedrevs verksamheterna inom ramen för samarbetsorganet GFS. Under våren 2006 beslutade GFS dåvarande styrelse att renodla verksamheterna och flytta ut serviceverksamheterna utanför GFS. Då bildades Göteborgs Studenters Företagsgrupp samt dotterbolagen.

Sedan våren 2012 finns ett ägarutskott som hanterar alla frågor kring bolagen och samordnar studentrepresentanterna i bolagsstyrelserna. Ägarutskottet består av en ledamot från varje medlemskår i GFS och syftar till att öka kårernas engagemang i bolagen.

Fysiken

I Fysiken Friskvård bedrivs friskvård med fokus på studenter. Fysiken har i dagsläget tre anläggningar, en på Gibraltargatan vid mossens idrottsplats, en i gamla televerkets lokaler vid Kaserntorget/Kungsgatan och en ny klätteranläggning i gamla kopparbunkern på Chalmersområdet.

Akademihälsan

Akademihälsans största uppgift är att bedriva Studenthälsan som är företagshälsovård riktad mot studenterna vid Chalmers och Göteborgs Universitet. Studenter kan vända sig till akademihälsan med alla besvär som uppkommit eller förvärrats av sin studiesituation, tex stress och ångest i samband med tentamen, eller ergonomiska problem när man sitter vid datorn. Besök Akademihälsans hemsida för mer information.

SGS Studentbostäder

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades 1951 av Göteborgs kommun, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. SGS har ca 7000 studentlägenheter runtom i Göteborg.

Folkuniversitetet

GFS och Göteborgs universitet stiftade 1941 Folkuniversitetet i Region väst. Här bedrivs folkbildning och vuxenutbildning i 48 kommuner i Västra Götalands, Värmlands samt delar av Hallands län. Regionens juridiska namn är ”Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet”. Folkuniversitetet driver även gymnasieskolor i Karlstad, Trollhättan och Skövde. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Studieverksamheten har utvecklats i nära samarbete med Göteborgs universitet och GFS. Kurser och utbildningar utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt eller beprövad konstnärlig erfarenhet. Genom föreläsningar, seminarier, utställningar och debatter främjas intresset för och kunskaperna om forskningens resultat.

Folkuniversitetet präglas av idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Läs med om Folkuniversitetets verksamhet på deras hemsida.

Som studentrepresentant i någon av GFS medlemskårer har du möjlighet att ta del Folkuniversitetets salsundervisningar gratis, i mån av plats. Följ instruktionerna i anmälningsblanketten för att ansöka!