Om GFS

Vad är GFS?

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna i Göteborg. GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer. GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårerna och dess medlemmars gemensamma intressen, främst inom det studiesociala området.

GFS verkar för att skapa bästa möjliga utgångspunkt för studenter, för att den enskilde högskolestudenten ska kunna genomföra sina studier på ett positivt och utvecklande sätt. GFS arbetar för att skapa fördelar med att vara student i Göteborg.

Förutom den ideella organisationen GFS, äger studentkårerna i Göteborg gemensamt även företagen Fysiken och Akademihälsan. Dessa verksamheter handhas till övervägande del av cirka 50 anställda tjänstemän och över 300 timanställda instruktörer.

Göteborgs Förenade Studentkårer arbetar för att skapa fördelar med att vara student i Göteborg.

Vår vision

”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.”

Göteborgs Förenade Studentkårer skall arbeta för att:

  • Ha en stabil organisation
  • Vara en tydlig intresseorganisation, med ett starkt varumärke och starka, relevanta kontaktnätverk
  • Göteborgs studenter skall kunna studera utan att behöva oroa sig för sin hälsa eller ekonomiska situation.
  • Göteborgs studenter skall ha tillgång till en bostad med rimlig hyra under hela sin studietid
panorama

”Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.”