Vad gör GFS?

GFS tillvaratar och främjar medlemskårernas gemensamma intressen genom att bedriva politiskt påverkansarbete i de frågor som är av vikt för alla Göteborgs studenter samt genom att förvalta ägandet av Fysiken och Akademihälsan.

Påverkansarbete

Studiesociala områden

Bolag och stiftelser

Göteborgs Studenters Företagsgrupp

Studentrepresentanter

Studentledamöter till styrelseposter

Studentkårer

De fem studentkårerna

Studentjuristerna

Gratis juridisk rådgivning

Stipendier

För utländska gäststuderande
panorama1

Om oss

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna i Göteborg. GFS är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs fem studentkårer. GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårernas gemensamma intressen.

Bolag och partners

Student i Göteborg

Slide

Bostad och studentekonomi

Här hittar du information om studentbostadsbolagen och tips i bostadsjakten. Här hittar du också information om studiemedel, bostadsbidrag och stipendier.
Läs mer
Slide

Fritid

Göteborg är en stad med mycket att erbjuda studenter vid sidan av studierna. Det händer mycket utanför lärosätena, men det finns också en mängd kårföreningar för den som vill uppleva ett varierat studentliv.
Läs mer
Slide

Problem under studietiden

Förhoppningsvis stöter du inte på några problem under studietiden, men om du har otur finns det hjälp att få. Här kan du läsa om de vanligaste problemen, och var du kan vända dig för att få hjälp.
Läs mer
Slide

Kårmedlemskap

Det finns fyra studentkårer vid Göteborgs universitet och en vid Chalmers tekniska högskola. Som student vid Göteborgs universitet är kårmedlemskap frivilligt sedan den 1 juli 2010, på Chalmers är det fortfarande obligatoriskt.
Läs mer

Kontakta oss