[:sv]Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) söker en styrelseledamot, en styrelsesuppleant, och en verksamhetsrevisor till Folkuniversitetet Region Väst.

Om Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen som bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande över hela landet. Folkuniversitetet växte fram ur universitetsvärldens studieledarföreningar som arrangerade studiecirklar för den breda allmänheten.

Folkuniversitetet består av fem stiftelser med säten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Representanter från universitet och studentkårer på de respektive orterna utgör stiftelsernas styrelser. Folkuniversitetet har ca 1 500 årsanställda och omsätter ca 1,3 miljarder kronor.

Folkuniversitetet Region Väst bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 48 kommuner i Västra Götalands, Värmlands samt delar av Hallands län.

Om Folkuniversitet Region Västs styrelse
Folkuniversitetet Region Väst är en stiftelse. Stiftelsens styrelse består av:
– tre ledamöter och en suppleant utsedda av Göteborgs universitet
– två ledamöter utsedda av Folkuniversitetsföreningen
– rektor för Folkuniversitetet i västra regionen
– tre ledamöter och en suppleant utsedda av Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS).

Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år. Utöver mötena brukar det hållas en heldagskonferens per år. Mötesarvodering utgår.

Om uppdragen
GFS söker nu en ordinarie styrelseledamot för en mandattid om tre år, en styrelsesuppleant för en mandattid om ett år och en verksamhetsrevisor för en mandattid om ett år.

Ansökan
Skicka din ansökan till ordforande@gfs.se senast den 17 december, kl 23.59.

Ansökan bör innehålla cv, ett personligt brev i vilket du förklarar vilket av uppdragen du söker, varför du söker uppdraget, varför GFS styrelse ska välja just dig samt referenser. Det är möjligt att söka flera av uppdragen. Rangordna i så fall uppdragen i din ansökan. [:]