[:sv]Göteborgs Förenade Studentkårer GFS söker en styrelseledamot och en styrelsesuppleant till Stiftelsen SGS Studentbostäders styrelse.

Om SGS Studentbostäder
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder skapades av Göteborgs Stad och Göteborgs Förenade Studentkårer 1951 för att tillgodose bostadsbehovet för studerande vid högre studier i Göteborg. SGS ska vara en ledande aktör i att bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande. Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers, GFS och Göteborg & Co skall SGS bidra till att studenter väljer Göteborg som studieort.

För mer information om SGS verksamhet se www.sgsstudentbostader.se.

SGS Studentbostäders styrelse
SGS Studentbostäders styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter. GFS utser tre av de ordinarie styrelseledamöterna och två av suppleanter. De ordinarie styrelseledamöterna väljs på mellan ett och tre år och suppleanterna väljs på ett år. Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år och utöver de ordinarie sammanträdena brukar det hållas en helg- och en heldagskonferens. Uppdraget är arvoderat.

Uppdraget
GFS söker nu en ordinarie ledamot som väljs in på ett treårigt mandat och en suppleant som väljs in på ett ettårigt mandat. Du behöver inte vara student men väljs in i styrelsen på GFS mandat. GFS söker därför personer som är intresserade av att verka för studenters intressen.

Ansökan
Skicka in din ansökan till ordforande@gfs.se senast den 17 december, kl 23.59.

Ansökan bör innehålla cv, ett personligt brev i vilket du förklarar varför du söker uppdraget och varför GFS styrelse ska välja just dig samt referenser. Det är möjligt att söka både uppdraget som ordinarie styrelseledamot och det som suppleant. Ange i din ansökan vilket eller vilka av uppdragen du söker samt vilket du söker i första hand.[:]