Nomineringsanmodan Göteborgs Studenters Företagsgrupp

24 november, 2017

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) söker styrelseledamöter till aktiebolagen i sin bolagsgrupp.

En stor och viktig del av Göteborgs Förenade Studentkårers arbete är att erbjuda studenter i Göteborg möjligheter till ett högre välbefinnande och en bättre hälsa i form av tillgång till god hälsovård och möjlighet att motionera till ett förmånligt pris.

Hälsovården tillhandahålls av bolaget Akademihälsan i Göteborg AB och friskvårds- och motionsverksamheten av bolaget Fysiken Friskvård i Göteborg AB.

Akademihälsan AB och Fysiken AB är helägda dotterbolag till Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB som i sin tur ägs till 100% av Göteborgs Förenade Studentkårer. Bolagens syften är att gagna Göteborgs studenter. Inget av bolagen drivs i vinstsyfte.

Från och med årsskiftet kommer styrelserna för de tre bolagen i praktiken slås samman till en. Det kommer alltså vara en och samma styrelse för alla tre bolag. Styrelsen kommer bestå av sju ordinarie ledamöter – fyra studenter och tre externer – och upp till två gruppsuppleanter.

Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av bolagsstyrning. Om du är intresserad av att vara med och utveckla verksamheten från en styrelseposition – hör av dig snarast till ordforande@gfs.se.